fbpx

Yazar D. E. Danieloğlu
Editör Kayhan Dörtlük
Türü Kitap
Basım Yılı 2010, Antalya
ISBN No. 9786054018109
Boyutlar 22 × 14 cm.
Sayfa 164
Dili Türkçe
Çeviri Ayşe Ozil
Dizi Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Çeviri Dizisi: 4

Özet

Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün geçtiğimiz yıllarda başlattığı, Antalya’dan söz eden 19. yüzyıl gezginlerinin bugün ancak bazı önemli kütüphane ve koleksiyonlarda bulunabilen nadir eserlerini dilimize kazandırmayı amaçlayan “Çeviri Dizisi” projesinde sırayı bu kez daha farklı bir seyahatname alıyor. 1855 yılında İstanbul’daki Anatoli Matbaası’nda çok küçük bir formatta basılan 189 sayfalık Yunanca seyahatnameyi bize göre farklı ve ilginç kılan başat nitelik, yazarı Dimitri Danieloğlu’nun, doğma büyüme Antalyalı bir hemşerimiz olmasıdır. Danieloğlu, Kaleiçi’nde “bizim eve sadece 50 adım uzakta” diyerek konumlandırdığı Aya İrini Kilisesi (Kesik Minare) civarında oturan, oldukça varlıklı, saygın ve hayırsever bir Rum ailesine mensuptur. Dönemin birçok batılı gezgin ve araştırmacısına Antalya’da ev sahipliği de yapan yazarın, “Neden yanı başımızdaki antik kalıntıları görmeye gitmiyoruz… Bu kalıntıları İngiliz ve Fransız seyyahların yazılarından öğreniyor olmak gerçekten utanç verici…” diye yakınması ve öykünmesi, elinizdeki “1850 Yılında Yapılan Bir Pamphylia Seyahati” başlıklı eseri var eden temel nedendir. Eserin orijinal bir nüshasının ülkemiz kütüphane ve koleksiyonlarındaki varlığını kanıtlayacak bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bilinen yurt dışı nüshalarından biri Atina’dadır. Burada yararlanılan örnek ise Erfurt Üniversitesi Gotha Araştırma Kütüphanesi’nde yer almaktadır.

Danieloğlu eserinde, dört arkadaşı ile birlikte gerçekleştirdiği  Perge, Silyon, Aspendos, Side ve Lara’nın daha çok antik kalıntılarını kapsayan 13 günlük gezisinin notlarını 5 bölüm halinde toplamıştır. Antik kentler ve kalıntılar ―dönemin  kıt bilgi ve kaynakları ile kendi edinimleri çerçevesinde― detaylı bir biçimde anlatılırken,  sıkça kullandığı uzun ancak son derece sempatik dialoglar ve tanımlarla bölgenin sosyal dokusuna ilişkin renkli, naif, nadir bir tablo çizmektedir.  Yazar, seyahatnamesinin ek bölümünde ise, fiziki özellikler, arkeoloji, toplum, yönetim, din, adetler, ticaret, zanaat, kültür, tarım başlıkları altında 19. yüzyıl Antalya’sına ilişkin çok değerli bilgiler vermektedir.