fbpx

Eser Adı Sofular Camii
Türü Cami
Dönemi Osmanlı
Şimdiki Durumu Günümüzde cami olarak hizmet vermektedir.
Yapım Tarihi Cami girişinde bulunan mermer levhada 1600 tarihi yazılıdır.
Yaptıran
Yer / Adres Yüksekalan, 516. Sk. 91a, 07310 Muratpaşa/Antalya

1600 tarihli cami yapısı K. Turfan eski eşer fişine göre 1922 yılında onarım görmüştür, cami 1988 yılında yeniden inşa edilerek şu anki halini almıştır. Harime yuvarlak kemerli ahşap bir kapı aracılığı ile girilmektedir. Harim duvarları çini panolarla kaplıdır ve kubbe ile örtülüdür.

Kubbenin iç yüzeyi mavi ve kırmızı renklerin hâkim olduğu motifler ile süslenmiştir. K. Turfan tarafından “dairevi kemerli basit bir niş” şeklinde kaydedilen mihrap onarımlar sırasında mermerden yeniden inşa edilmiştir. Kavsarası aşağıdan yukarıya doğru daralan bezemeler ile hareketlendirilen mihrap bordür ile çerçeve içine alınmıştır. Yine aynı şekilde orijinal olmayan güneybatıdaki minber de tamamıyla mermerden yapılmıştır. Kadınlar mahfili üçüncü bir kat teşkil etmektedir ve harimin dışında kalan bir merdiven aracılığı ile bu mahfile çıkış sağlanmaktadır. Hem harim hem de mahfil olmak üzere iki kademe şeklinde dikdörtgen formlu, yuvarlak kemerli pencereler açılmıştır. Yüksekçe bir kaide üzerinde yükselen minaresi iki şerefelidir.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 16.
Evliyâ Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 7-10. Kitaplar, Seyit Ali Kahraman (Hazırlayan), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2013, 168.

Sofular Camii

Yüksekalan, 516. Sk. 91a, 07310 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç