fbpx

Eser Adı Nigar Hatun Türbesi
Türü Türbe
Dönemi Osmanlı
Şimdiki Durumu Mevlevihane Müzesi’nin bir parçasıdır.
Yapım Tarihi 15. yüzyıl?
Yaptıran
Yer / Adres Selçuk, No:34, 07100 Muratpaşa/Antalya

Mehmed Bey Türbesi ile Yivli Cami arasında ve mevlevîhaneden bir set aşağıda bulunan Nigâr Hatun türbesi, altıgen planlı, moloz taş duvarlı ve alaturka kiremit örtülü, külâhlı, penceresiz, basit küçük bir kümbettir. Dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış türbe kapısının bulunduğu güney cephesi hariç tüm cepheler sağırdır.

A. Tevhid tarafından Mevlevihâne’de görülerek kayıt altına alınan ancak sonrasında kaybolmuş olan mezar taşları sayesinde Şehzade Korkut’un annesi Nigâr Hatun’un Mevlevihâne’nin vaktiyle türbe olarak kullanılan bir bölümünde bulunduğu anlaşılmaktadır. İçerdeki ahşap sandukanın altında bulunan mermer lâhdin baş ve ayak taşlarının üzerindeki üçer satırlık iri sülüs bugün kayıp olan Arapça kitabelere göre, 908 yılı Ramazan ayında (Şubat 1503’de) Sultan Korkud’un annesi, Abdullah Vehbî kızı Nigâr Hâtûn vefat etmiştir. Mevlevîhanenin ikinci bânîsi olan Sultan Korkud, 1502-1509 arasında Teke Sancağı Beyi olarak görev yaparken 1503’de vefat eden annesi için inşa ettirmiştir. Mezar, olasılıkla daha sonraki bir vakitte anılan türbeye nakledilmiştir.

Son restorasyonlar sırasında yapının içindeki sanduka açılmış ve içinde Bizans Dönemi’ne ait figürlü ve süslemeli devşirme taşlar çıkmıştır. Bugün bu parçalar türbe çevresindeki duvarlarda sergilenmektedir.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 34.
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (I), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983, 539-540.
M. Kırmızı, Yivli Minare ve Külliyesi, Antalya 1. Selçuklu Eserleri Semineri 22-23 Mayıs 1986, Antalya Valiliği, Antalya, 42.
L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 45-47.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 45.
L. Yılmaz – K. Tuzcu, Antalya’da Türk Dönemi Kitabeleri, Haarlem 2010, 220-221.
H. Çimrin, Antalya’da Tarihi Camiler, Medreseler, Türbeler, Mezarlıklar ve Kiliseler, Antalya 2017, 40.
O. Eravşar, “Nigar Hatun Türbesinden Bazı Mimari Parçalar,” Antalya Müzesi 100 Yaşında: Antalya’nın Arkeolojik Mirası, Ankara 2022, 160-173.

Nigar Hatun Türbesi

Selçuk, Selçuk Mah No:34, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç