Eser Adı Nigar Hatun Türbesi
Türü Türbe
Dönemi Osmanlı
Şimdiki Durumu Mevlevihane Müzesi’nin bir parçasıdır.
Yapım Tarihi 15. yüzyıl?
Yaptıran Bilinmiyor
Yer / Adres Selçuk, Selçuk Mah No:34, 07100 Muratpaşa/Antalya

Yivli Minare Camii’nin kuzey batısında yüksek bir teras üzerinde yer alan yapı altıgen planlıdır. Yapının üstü içten kubbe, dıştan piramidal bir külah ile örtülüdür. Dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış türbe kapısının bulunduğu güney cephesi hariç tüm cepheler sağırdır.

Nigâr Hatun Türbesi” olarak adlandırılan yapının aslında kim için ve tarihte inşa edilmiş olduğu bilinmemektedir. Bazı araştırmacıların kayıtlarında Mevlevihâne’nin ana eyvanına bitişik, doğuya açılan bir türbenin varlığından ve bu türbenin içinde Nigâr Hatun’un da mezarının bulunduğundan bahsedilmektedir. A. Tevhid tarafından Mevlevihâne’de görülerek kayıt altına alınan ancak sonrasında kaybolmuş olan mezar taşları sayesinde Şehzade Korkut’un annesi Nigâr Hatun’un Mevlevihâne’nin vaktiyle türbe olarak kullanılan bir bölümünde bulunduğu anlaşılmaktadır. Mezar, olasılıkla daha sonraki bir vakitte şu anda ile anılan türbeye nakledilmiştir. Yapının aslında kim için ve hangi tarihte yapıldığı hakkında veri bulunmamaktadır, ancak 15. yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülmektedir. 

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 34.
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (I), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983, 539-540.
M. Kırmızı, Yivli Minare ve Külliyesi, Antalya 1. Selçuklu Eserleri Semineri 22-23 Mayıs 1986, Antalya Valiliği, Antalya, 42.
L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 45-47.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 45.
L. Yılmaz – K. Tuzcu, Antalya’da Türk Dönemi Kitabeleri, Haarlem 2010, 220-221.
H. Çimrin, Antalya’da Tarihi Camiler, Medreseler, Türbeler, Mezarlıklar ve Kiliseler, Antalya 2017, 40.

Nigar Hatun Türbesi

Selçuk, Selçuk Mah No:34, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç