fbpx

Eser Adı Makbule Camii (Makbule Karamolla Mescidi, Karamolla Mescidi, Makbule Mescidi, Makbûl Ağa Mescidi)
Türü Cami/Mescit
Dönemi Osmanlı
Şimdiki Durumu Günümüzde cami olarak hizmet vermektedir.
Yapım Tarihi 15. veya 16 yüzyıl?
Yaptıran Makbûl Ağa
Yer / Adres Barbaros, Civelek Sk. No:21, 07100 Muratpaşa/Antalya

Eserin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1451 ve 1530/1531 yılları arasında düzenlendiği düşünülmektedir. Kare planlı olan cami yapısı tek kubbe ile örtülüdür. Minaresi bulunmamaktadır. 1997 yılı içerisinde kısa bir süre ibadete kapatılarak restorasyonu yapılmış olan cami 1998 yılında günümüzdeki haline kavuşmuş haliyle ibadete açılmıştır.

Yapı, kare planlı ve tek kubbelidir. Kuzey cephede giriş kapısı ve her iki yanında altta ve üstte olmak üzere yerleştirilmiş pencereler bulunmaktadır. Alt seviyedekiler dikdörtgen formlu, üsttekiler ise sivri kemerlidir. Kapının üzerinde olasılıkla kitabenin yerleştirilmesi için açılmış sivri kemerli niş, onun hemen üzerinde yine sivri kemerli bir pencere yer alır. Abdest musluklarının yer aldığı avluya bakan batı cephede de yine aynı şekilde alt ve üst seviye olmak üzere ikişer pencere yer almaktadır; alttakiler dikdörtgen formlu, üsttekiler sivri kemerlidir ve kubbe kasnağında bir pencere daha yer almaktadır.

Basık kemerli kapı ile girişin sağlandığı ibadet mekânı Türk üçgenleri ile geçilen bir kubbe ile örtülüdür. Güneyde yer alan mihrap nişi yuvarlak kemerlidir, mihrabın hemen batısında ahşaptan minber yer alır. Her iki yanına üst seviyede sivri kemerli, alt seviyede dikdörtgen formlu nişler açılmıştır; kubbe eteğindeki niş kapatılmıştır. Doğu iç cephede de güneydeki niş kompozisyonunun aynısı görülür ancak kubbe kasnağındaki niş açıktır.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 53.
L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 24-25.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 43.

Makbule Camii

Barbaros, Civelek Sk. No:21, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç