fbpx

Eser Adı  Karatay Medresesi (Karatay Camii, Karatay Mescidi, Karatay Hankahı)
Türü  Medrese
Dönemi  Selçuklu
Şimdiki Durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel etkinliklerin düzenlendiği anıt müze olarak hizmet vermektedir.
Yapım Tarihi  1249/1250
Yaptıran  Celaleddin Karatay
Yer / Adres  Selçuk, Karadayı Sk., 07100 Muratpaşa/Antalya

Karatay Camii, Karatay Mescidi, Karatay Medresesi ve Karatay Hankahı gibi isimlerle de anılan eserin adı, yapı kitabesinde ve vakfiyede “Darü’s-Süleha (Salihler [Doğrular-Dinin emir ve yasaklarına uyanlar]) Evi)” olarak geçmektedir. Selçuklu Dönemi’ne (II. İzzeddin Keykavus) ait olan yapı, doğu-batı istikametinde, tek katlı, kareye yakın dikdörtgen bir formda, iki eyvanlı, açık avlulu bir plan düzenine sahiptir. Gösterişli bir taç kapısı bulunmaktadır.

Kesme taştan yapılmış taç kapısı batı cephesindedir. Kapı açıklığını geometrik motiflerle süslenmiş üç bordür her iki yandan çerçevelemektedir. Kapı kemerinin başlangıç kısmında karşılıklı olarak akanthus yapraklı başlıklara sahip sütunceler yer almaktadır. Kemerin üzengilerinin alt kısmında yine iki yanda sütuncelerin sınırlandırdığı mukarnaslı mihrabiyeler bulunmaktadır. Kapının üst kısmında iki farklı yazı karakterine sahip iki parçadan oluşan dokuz satırlık Arapça bir kitabe yer almaktadır. Taç kapının ardında yer alan sivri tonozlu giriş eyvanı dikdörtgen bir avluya açılır. Giriş eyvanının tam karşısında ana eyvan ile avlunun doğusundaki yan eyvanların üzerleri sivri beşik tonozla örtülüdür. Ana eyvanın güney duvarında yandan ve üstten bitkisel ve geometrik motiflerle süslenmiş bordürlerin çerçevelediği mihrap bulunmaktadır.

Referans

R. M. Riefstahl, Cenubi Garbi Anadolu’da Türk Mimarisi, İstanbul 1941, 71-72.
O. Turan, “Celâleddin Karatay, Vakıfları ve Vakfiyeleri,” Belleten XII/45, 1948, 17-171.
K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 45.
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (I), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983, 557-562.
L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 56-65.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 34.
A. L. Armağan, “XVI. Yüzyılda Antalya’da Dini – Sosyal Yapılar ve Şehrin Demografik Durumu Üzerine Bir Araştırma,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Tarih Araştırmaları Dergisi XX/36, 2004, 16-17.
C. C. Sönmez, Antalya Kaleiçi Selçuklu ve Beylikler Dönemi Eserleri, Antalya 2009, 203-259.
L. Yılmaz – K. Tuzcu, Antalya’da Türk Dönemi Kitabeleri, Haarlem 2010, 186-188.

Karatay Medresesi

Selçuk, Yukarı Ar. Sk. No:14, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç