Eser Adı İmaret Medresesi
Türü Medrese
Dönemi Selçuklu
Şimdiki Durumu Günümüzde içerisinde dükkânların yer aldığı bir ticaret merkezi olarak kullanılmaktadır.
Yapım Tarihi 13. yüzyıl
Yaptıran Bilinmiyor
Yer / Adres Selçuk, 07100 Muratpaşa/Antalya

Eser, çeşitli kaynaklarda Zarbhane Medresesi, Selçuklu Medresesi, İmaret Medresesi, Yivli Minare Medresesi, Ulu Cami Medresesi adlarıyla kaydedilmektedir. Selçuklu Sarayı olarak inşa edilmiş olan yapının sonraları medrese olarak kullanılmış olduğu düşünülmektedir.  Kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen planlı, kenarları revaklı ve üstü açık avlulu, dört eyvanlı plana sahiptir.

Güney cephenin ortasında dışa taşkın sivri kemerli taç kapı yer almaktadır. Kapı kütlesini en dışta geometrik süslemeli bir bordür iki yandan sınırlandırmakta, içe doğru süslemesiz bir kademelenme ile zencerek motifli iç bordüre geçilmektedir. En içte iki yanda birer sütünce yer almaktadır. Kapı nişi dokuz sıra mukarnas ile doldurulmuş, alttan iki sıra arasına kitâbe yerleştirilmiştir. Kapı nişinin yan kenarlarında karşılıklı yerleştirilmiş sütuncelerle sınırlandırılmış mihrabiyeler bulunmaktadır. Basık kemerli kapıdan giriş eyvanına, buradan da dikdörtgen şeklindeki avluya geçilir. Kalıntılardan doğu ve batı kenarlarında sütunlu revakların bulunduğu anlaşılan uzun avlunun kuzeyinde tonoz örtülü ana eyvan, yan kenarların orta kısımlarında ise yan eyvanlar yer alır. Pek çok mekânın yer aldığı medresenin üstü kurşun ve cam kaplamadır.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 37.
A. Kuran, Anadolu Medreseleri, I. Cilt, Ankara 1969, 85-86.
M. Sözen, Anadolu Medreseleri, Selçuklu ve Beylikler Devri, Cilt 1: Açık Medreseler, İstanbul 1970, 14-17.
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (I), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983, 529-531.
M. Kırmızı, “Yivli Minare ve Külliyesi,” Antalya 1. Selçuklu Eserleri Semineri 22-23 Mayıs 1986, Antalya Valiliği, Antalya, 39-40.
L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 47-53.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 36.
C. C. Sönmez, Antalya Kaleiçi Selçuklu ve Beylikler Dönemi Eserleri, Antalya 2009, 143-184.
L. Yılmaz – K. Tuzcu, Antalya’da Türk Dönemi Kitabeleri, Haarlem 2010, 168-171.
G. İstek, “17. ve 20. Yüzyıllar Arasında Arşiv Belgelerine Yansıyan Antalya Medreseleri,” Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 23/1, 2019, 110-111.

İmaret medresesi

Selçuk, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç