Eser Adı  Gavur Hamamı; Yenikapı Hamamı; Paşa Hamamı?
Türü  Hamam
Şimdiki Durumu  Özel mülkiyetteki yapı korunmuş durumda ve kapalıdır.
Dönemi  Geç Osmanlı?
Yapım Tarihi  19. yüzyıl sonu?
Yaptıran  Bilinmiyor

“Yenikapı Hamamı” da olarak adlandırılan “Gâvur Hamamı” Antalyalı Rumlar tarafından olasılıkla 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir. Soyunmalık, ılıklık (soğukluk) ve sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır. Hamamın giriş bölümünü de oluşturan soğukluk bölümünde sekizgen formlu bir fener yükselmektedir.

Yapıya her iki yanında dikdörtgen formlu pencerelerin bulunduğu basık kemerli çift kanatlı ahşap bir kapı aracılığıyla girilir. Kare planlı ve beşik çatı örtülü “soyunmalık” hamamın giriş bölümünü oluşturmaktadır. Soyunmalık bölümünün ortasında ahşap karkas üzerine bağdadi sistemle oturtulmuş sekizgen formlu bir fener yükselir. Güneydoğuya bakan duvarda iki pencere açıklığı ve tuvalete açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Kuzeybatı duvarına dayalı ahşap iki merdivenle bugün yerinde olmayan ahşap galeri katına (şırvan) çıkılır. Soyunmalık bölümünün kuzeybatı duvarında bulunan yuvarlak kemerli açıklıktan “ılıklık (soğukluk)” bölümüne geçilir. Üzerinde 104 fil gözü olan kubbe ile örtülüdür. Ilıklık bölümünden kare formlu iki ayrı odaya daha geçiş bulunmaktadır. Odalar da kubbe ile örtülüdür ve her iki kubbenin üzerinde de 32 adet fil gözü bulunmaktadır. Ilıklıktan “sıcaklık” bölümüne geçiş yuvarlak kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. Ortada sekizgen formlu göbek taşı, üç eyvan ve köşelere yerleştirilmiş dört halvet yer almaktadır.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 57.
Ş. Güvenç, Antalya Kaleiçi’nde Yenikapı Gâvur Hamamı Restorasyon Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1997.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 44.

Gavur Hamamı; Yenikapı Hamamı; Paşa Hamamı?

Kılınçarslan, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç