fbpx

Eser Adı Antalya Lisesi
Türü Okul
Dönemi Geç Osmanlı
Şimdiki Durumu Günümüzde hâlâ lise olarak kullanılmaktadır.
Yapım Tarihi 19. yüzyıl
Yaptıran Kuzeydeki  bina Pandeloğlu Dimitri Ağa’ya, ikinci ve daha büyük olan ev ise Bakkal İstavri kardeşlere ait olarak inşa edilmiştir.
Yer / Adres Haşimişcan, Atatürk Cd. No:45, 07100 Muratpaşa/Antalya

1898 yılında “Beş Sınıflı Liva İdadisi” adıyla açılmıştır. 1916-1917 eğitim öğretim yılında beş sınıflı idadi kaldırılarak yerine dokuz yıllık “Antalya Sultanisi” kurulmuştur. 1923-1924 eğitim-öğretim yılında ise Sultani’den tek devreli liseye dönüştürülerek “Antalya Lisesi” adını almıştır.

Günümüzde hâlâ aynı isimle eğitim-öğretim kurumu olarak hizmet eden Antalya Lisesi’nin Atatürk Caddesi’ne bakan iki yapısı 19. yüzyıl sonlarında inşa edilmiştir. Yığma teknikle ve orta sofalı plan tipinde inşa edilmiş iki katlı ve bodrumlu yapılar kırma çatı ile örtülüdür. Birbirine benzer şekilde inşa edilen her iki yapının da ön cephesinde ahşap birer cumba bulunmaktadır. Cumbaların üst kısmında çatılar üçgen alınlık oluşturmaktadır. Güneydeki yapının alınlığının ortasındaki rozette olasılıkla yapım yılı olan 1889 tarihi kayıtlıdır. Kuzeydeki yapının ise kapı kemerinde 1891 yazmaktadır. İki yapıya girişler de cumbaların altında yer alan girintiler aracılığıyla sağlanmaktadır.

Referans

T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 170.
H. Çimrin, Bir Zamanlar Antalya: Tarih, Gözlem ve Anılar, Antalya 2006, 529 vd.
S. S. Aydemir, “Antalya İdadisi,” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 2, 2009, 33-48.
S. S. Aydemir, “Cumhuriyet Dönemi’nde Liselerin Tarihi Gelişimi (Antalya Lisesi Örneği),” Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 2, 2014, 164-184.
Ö. Kurşun, “II. Abdülhamid Dönemi’nde Teke Sancağı’nda Eğitim,” Antalya Kitabı 1: Selçukludan Cumhuriyete Sosyal Bilimlerde Antalya, 2018, 307.

Antalya Lisesi

Haşimişcan, Atatürk Cd. No:45, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç