Geçmiş Etkinlikler
Erken Modern Dönemde Osmanlı Pazaryerleri – İklil Selçuk

smanlı toplum düzenine göre devlete çeşitli hizmetler karşılığında vergi verenler, köylüler, esnaf ve tüccardı. Esnaf, temel ihtiyaç maddelerinden sorumlu olduğundan ihtisab denilen ve Kur’an-ı Kerim’e dayanan kurallara tabii idi.İslam devletlerinde bu prensibin uygulanması ve

Devamını Oku
11
Nisan 2019, Perşembe
Saat: 17:30
Sempozyum – Tarih Boyunca Anadolu’da Hayırseverlik

ehbi Koç Vakfı’nın 50. Yılı vesilesiyle Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Stavros Niarchos Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) işbirliğinde Birinci Suna & İna

Devamını Oku
26
Mart 2019, Salı
Saat: 09:00
Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Seçimlerin Tarihi – Mehmet Ö. Alkan

İstanbul Üniversitesi

Devamını Oku
16
Mart 2019, Cumartesi
Saat: 14:30
Eskiçağ’da Kadın – Meltem Doğan Alparslan

İstanbul Üniversitesi

Devamını Oku
09
Mart 2019, Cumartesi
Saat: 14:30
Pisidia Antiokheia’sında Ay Tanrısı Men ve Hristiyanlık – Mehmet Özhanlı

Süleyman Demirel Üniversitesi

Devamını Oku
21
Şubat 2019, Perşembe
Saat: 17:30
Aziz Nikolaos Kilisesi ve Manastırı’nda Yeni Değerlendirmeler – Sema Doğan

Aziz Nikolaos Kilisesi yapıldığı ilk dönemden itibaren doğal afetler ve saldırılar sonucunda yeniden inşa ve onarım evrelerine sahiptir. Kilisenin ilk inşa evresi, Aziz Nikolaos’un mezarı üzerine yapıldığına inanılan 6. yy. bazilikası, son evresi 19. yy’daki onarımlardır.

Devamını Oku
02
Şubat 2019, Cumartesi
Saat: 14:30
Batık Şehir Kekova Kekova Adası Arkeolojik Yüzey/Sualtı Araştırmaları, Sualtı Koruma ve Kurtarma Kazısı – Erdoğan Aslan

Ülkemizin Akdeniz kıyılarındaki en büyük adası olan Kekova, çoğunlukla dik yamaçlı ve dağlık bir yapıdadır. Adanın dağlık yapısı tarıma uygun olmamakla birlikte kentsel yerleşimi de oldukça kısıtlamaktadır.

Devamını Oku
26
Ocak 2019, Cumartesi
Saat: 14:30
Kentler, Köyler, Çiftlikler Pisidia Bölgesi’nde Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemlerinde Yerleşim Organizasyonu – Bilge Ayça Polat Becks

Pisidia Bölgesi Anadolu’nun güneybatısında, Toros Dağları’nın kuzeyinde, günümüzde Burdur-Isparta-Antalya illeri sınırında yer alır. Antik Çağ’da savaşçı halkıyla ünlü olan bölge Prehistorik dönemlerden itibaren önemli kültürlere ev sahipliği yapmıştır.

Devamını Oku
17
Ocak 2019, Perşembe
Saat: 17:30
Ahiler, Sufiler, Hatunlar, Beyler: Beyşehir’den Antalya’ya 14. Yüzyılda Sosyal Ağlar ve Zaviyeler – Oya Pancaroğlu

Boğaziçi Üniversitesi

Devamını Oku
22
Aralık 2018, Cumartesi
Saat: 14:30
Prehistorik Çağlar’dan Günümüze Akdağlar’ın Yamacında Bir Likya Kenti: Tlos – Taner Korkut

Akdeniz Üniversitesi

Devamını Oku
14
Aralık 2018, Cuma
Saat: 17:30
Kafdağı Dedikleri: Osmanlı Devleti Kafkas İlişkileri – Mustafa Aydın

Konumu itibarıyla Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e önemli bir geçiş bölgesinde, yani stratejik bir coğrafyada bulunan Kafkasya, tarih boyunca pek çok kavmin ve devletin (İskit, Hun, Roma, Arap, Hazar, Moğol vd) dikkatini çekmiş ve bunların hakimiyetleri altında bulunmuştu

Devamını Oku
01
Aralık 2018, Cumartesi
Saat: 14:30
Osmanlı Dönemi’nde Antalya ve Çevresi – Fahrettin Tızlak

Antalya bölgesi, XIV. Yüzyıl sonlarında Osmanlı hakimiyetine girdiğinde Teke Sancağı ismiyle Osmanlı idari teşkilatlanmasındaki yerini almıştır. Başlangıçta Anadolu Eyaleti’ne bağlı olan bu sancak, 1812 yılında Karaman Eyaleti’ne 1864 yılında da bu eyaletin adının değişimiyle

Devamını Oku
22
Kasım 2018, Perşembe
Saat: 17:30