Geçmiş Etkinlikler
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Efsaneden Gerçeğe – Feridun M. Emecen

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu meselesi, benzeri büyük imparatorluklarda olduğu gibi efsanelerle karışık bir anlatımın etkisi altındadır. Osmanlı hanedanının kurucu mensupları hakkındaki mitler, rivayetler kuruluş yıllarından çok sonra kaleme alınmış olan Osmanlı tarihleri yoluyl

Devamını Oku
26
Ekim 2019, Cumartesi
Saat: 14:30
Geç Antik Isauria’da Yapı Endüstrisi: Dana Adası’nın Taş Ocakları – Günder Varinlioğlu

Isauria (Dağlık Kilikya) Geç Antikçağ’ın dikkate değer yapı endüstrisi merkezleri arasındadır. Hagiyografik ve tarihî metinler, yazıtlar, yapılar, yerleşimler ve taş ocakları, bu dönemde bölgede hareketli bir inşaat faaliyeti olduğunu gösterir.

Devamını Oku
19
Ekim 2019, Cumartesi
Saat: 14:30
Para Tarihi ve Numismatik Yaz Okulu 2019

Koç Üniversitesi AKMED olarak 8-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında AKMED, Antalya’da gerçekleştireceğimiz 3. Para Tarihi ve Numismatik Yaz Okulu’nu duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. İki haftalık yoğun yaz okulunda, Arkaik Çağ’dan Bizans Dönemi’ne (MÖ c. 650– MS 1453) para tarih

Devamını Oku
08
Temmuz 2019, Pazartesi
Saat: 09:00
Letoon Kutsal Alanı Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi (LAAP) ve Gelecek Perspektifi – Sema Atik Korkmaz

Fethiye-Antalya körfezleri arasındaki Teke Yarımadası’nın güneybatısında tektonik bir çöküntü alanında bulunan Eşen Ovası, Eşen Çayı’nın taşıdığı alüvyonlarla şekillenmiştir. Letoon Kutsal Alanı ovanın kuzeybatısındaki Koca Tepe’den kuzeybatıya doğru bir sırt olarak uzanan küçü

Devamını Oku
18
Mayıs 2019, Cumartesi
Saat: 14:30
Osmanlı Sarayında Valide Sultan Olmak Bezmialem Valide Sultan Örneği – Arzu Terzi

Bezmiâlem Valide Sultan XIX. asrın başlarından 1839’a kadar hükümdarlık yapan ve önemli reformların padişahı Sultan II. Mahmud’un eşi ve Osmanlı Tarihinde Tanzimat padişahı olarak bilinen Sultan Abdülmecid’in annesidir. Oğlu Sultan Abdülmecid’in cülûsuyla valide sultanlık makam

Devamını Oku
20
Nisan 2019, Cumartesi
Saat: 14:30
Erken Modern Dönemde Osmanlı Pazaryerleri – İklil Selçuk

smanlı toplum düzenine göre devlete çeşitli hizmetler karşılığında vergi verenler, köylüler, esnaf ve tüccardı. Esnaf, temel ihtiyaç maddelerinden sorumlu olduğundan ihtisab denilen ve Kur’an-ı Kerim’e dayanan kurallara tabii idi.İslam devletlerinde bu prensibin uygulanması ve

Devamını Oku
11
Nisan 2019, Perşembe
Saat: 17:30
Sempozyum – Tarih Boyunca Anadolu’da Hayırseverlik

ehbi Koç Vakfı’nın 50. Yılı vesilesiyle Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Stavros Niarchos Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) işbirliğinde Birinci Suna & İna

Devamını Oku
26
Mart 2019, Salı
Saat: 09:00
Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Seçimlerin Tarihi – Mehmet Ö. Alkan

İstanbul Üniversitesi

Devamını Oku
16
Mart 2019, Cumartesi
Saat: 14:30
Eskiçağ’da Kadın – Meltem Doğan Alparslan

İstanbul Üniversitesi

Devamını Oku
09
Mart 2019, Cumartesi
Saat: 14:30
Pisidia Antiokheia’sında Ay Tanrısı Men ve Hristiyanlık – Mehmet Özhanlı

Süleyman Demirel Üniversitesi

Devamını Oku
21
Şubat 2019, Perşembe
Saat: 17:30
Aziz Nikolaos Kilisesi ve Manastırı’nda Yeni Değerlendirmeler – Sema Doğan

Aziz Nikolaos Kilisesi yapıldığı ilk dönemden itibaren doğal afetler ve saldırılar sonucunda yeniden inşa ve onarım evrelerine sahiptir. Kilisenin ilk inşa evresi, Aziz Nikolaos’un mezarı üzerine yapıldığına inanılan 6. yy. bazilikası, son evresi 19. yy’daki onarımlardır.

Devamını Oku
02
Şubat 2019, Cumartesi
Saat: 14:30
Batık Şehir Kekova Kekova Adası Arkeolojik Yüzey/Sualtı Araştırmaları, Sualtı Koruma ve Kurtarma Kazısı – Erdoğan Aslan

Ülkemizin Akdeniz kıyılarındaki en büyük adası olan Kekova, çoğunlukla dik yamaçlı ve dağlık bir yapıdadır. Adanın dağlık yapısı tarıma uygun olmamakla birlikte kentsel yerleşimi de oldukça kısıtlamaktadır.

Devamını Oku
26
Ocak 2019, Cumartesi
Saat: 14:30