fbpx

Eser Adı Yivli Minare Külliyesi Hamamı (Mevlevihane Hamamı)
Türü Hamam
Dönemi Selçuklu
Şimdiki Durumu Mevlevihane Müzesi’nin bir parçasıdır.
Yapım Tarihi 13. yüzyıl
Yaptıran
Yer / Adres Selçuk, 07100 Muratpaşa/Antalya

İmaret Medresesi’nin Selçuklu Sarayı önerisi ile “Saray Hamamı” olarak inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. Doğu-batı istikametinde uzanan dikdörtgen planlı hamamın girişi güneydedir. Giriş kısmını tonoz örtülü “aralık” bölümü oluşturmaktadır. Aralık bölümünün batısında kubbe örtülü “ılıklık” bölümü, kuzeyinde ise sivri kemerli bir kapı aracığı ile girilen “sıcaklık” bölümü bulunmaktadır.

Kaba yonu taşlarla inşa edilmiş olan bina doğu-batı istikametinde uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. Binanın yuvarlak kemerli giriş kapısı güney cephededir. Doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı ve çapraz tonoz örtülü aralık mekânı hamamın giriş bölümünü oluşturmaktadır. Aralık bölümünün batısında bulunan, bölümün devamı gibi görünen kubbeli mekân ılıklıktır. Aralık bölümünün kuzeyinde bulunan kare planlı ve kubbeli bölüm ise sıcaklıktır ve bu bölüme sivri kemerli bir kapı aracılığıyla geçilir. Sıcaklıkta güneyde yürek formlu, kuzeyde sivri kemerli, doğuda üçgen ve batıda üç dilimli kemer şeklinde olmak üzere tüm cephelere nişler yerleştirilmiştir. Aralık bölümünün doğusunda (hamamın güneydoğu köşesinde) sivri beşik tonozla örtülü bir tuvalet ve tuvaletin hemen kuzeyinde ise yine sivri beşik tonozla örtülü su deposu yer alır. Söz konusu mekânların yer aldığı bölümün (doğu) dış cephesinde tuvalete açılan küçük bir pencere ile cephenin kuzeyinde yer almak üzere alt seviyede, ortasına açılan delikten bir çeşmede ayna taşı olarak kullanıldığı belli olan bir kitabe yer almaktadır. Alâeddin Keykubad ve Tuğrul adlarının okunabildiği kitabenin olasılıkla eski imarete ait olduğu düşünülmektedir.

Referans

F. Şişman – B. S. Çelik, “Antalya Yivli Minare Külliyesi Hamamı,” Rölöve ve Restorasyon Dergisi 5, 1980, 37-46.
İ. Numan, “Antalya Mevlevi Hanesinin Aslı Hali Hakkında Bazı Düşünceler,” Vakıflar Dergisi XIV, 1982, 132.
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (I), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983, 540-541.
Y. Önge, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara 1995, 11.
L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 65-68.
C. C. Sönmez, Antalya Kaleiçi Selçuklu ve Beylikler Dönemi Eserleri, Antalya 2009, 51-67.
M. Erol (Yayına Hazırlayan), Yivli Minare Camii ve Külliyesi, Antalya Muratpaşa İlçe Müftülüğü, Antalya 2017, 25-26.
R. E. Gültekin – A. Uçar, “Antalya Kaleiçi Bölgesi Tarihi Sokak Çeşmeleri ve Koruma Sorunları,” Antalya Kitabı 1: Selçukludan Cumhuriyete Sosyal Bilimlerde Antalya, 2018, 618.

Yivli Minare Külliyesi Hamamı; Mevlevihane Hamamı

Selçuk, Selçuk Mah, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç