fbpx

Eser Adı Şeyh Şücaettin Türbesi
Türü Türbe
Dönemi Selçuklu
Şimdiki Durumu Günümüzde hâlâ türbe olarak hizmet vermektedir.
Yapım Tarihi 1232/1233
Yaptıran Türkeri ez-Zevvâk ve Ebû Abdullah
Yer / Adres Çaybaşı, 07100 Muratpaşa/Antalya

Cuma günleri ziyarete açık olan türbe duvarla çevrili bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Kare planlı ve tek kubbeli olup iki katlıdır; alt katı mezar odası olan yapının üst katı ise mescit olarak kullanılmaktadır.

Mescit olarak kullanılan üst kata kuzey cephedeki basık kemerli kapı aracılığıyla girilmektedir. Giriş kapısının her iki tarafında sivri kemerli nişler içerisinde kitabeler yer almaktadır. Kitabelerin birinde yapının inşa tarihi ve bânisi (yaptıranı), diğerinde ise bir ayet yazılıdır. Doğu, batı ve güney cephelerinde alt seviyede dikdörtgen formlu ve demir parmaklıklı ikişer pencere yer almaktadır. Mescidin mihrap nişi profilli dikdörtgen bir çerçeve içine alınmıştır. İki yanda akanthus başlıklı sütunceler sınırlandırmaktadır, üstünde üç sıra mukarnaslı kavsarası yükselmektedir.

Mezar odasını (türbenin kriptasını) oluşturan alt kata, kuzey cephedeki döşeme seviyesinin altında kalan 10 basamaklı bir merdiven ile inilmektedir. Merdiven dıştan demir kapak ile kapatılmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı olan oda sivri beşik tonozla örtülüdür. Sandukası doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 18.
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (I), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983, 572-574.
H. Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 35-37.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 163.
L. Yılmaz – K. Tuzcu, Antalya’da Türk Dönemi Kitabeleri, Haarlem 2010.

Şeyh Sücaettin Türbesi

Çaybaşı, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç