fbpx

Eser Adı Şarampol Camii (Osmaniye Camii, Hamidiye Camii)
Türü Cami
Dönemi Geç Osmanlı
Şimdiki Durumu Günümüzde hâlâ cami olarak hizmet vermektedir.
Yapım Tarihi 20. yüzyıl?
Yaptıran
Yer / Adres Muratpaşa, 561. Sk. No:10, 07010 Muratpaşa/Antalya

Giriş kapısında yer alan 1908 tarihi temel alınarak 20. yüzyıl başında inşa edildiği düşünülen Şarampol Camii aynı zamanda halk arasında Osmaniye ve Hamidiye olarak da adlandırılmaktadır. Günümüze özgün hali ile ulaşmayan mihrap ve minberi tamamen çini ile kaplıdır. Tek şerefeli minaresi orijinal şeklini korumaktadır.

Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı cami yapısı dört yöne eğimli, kiremit kaplı, kırma çatı ile örtülüdür. Güney cepheye yerleştirilmiş olan mihrap orijinal değildir, tamamen yenilenmiştir. Yarı silindirik formda düzenlenmiş olup, çini ile kaplanmıştır. Mihrabın batısında klasik düzendeki minber yer alır. Orijinal haline ilişkin herhangi bir ize rastlanmayan minberin tüm yüzeyi çini ile kaplanmıştır. Mihrabın doğu köşesinde yer alan vaaz kürsüsü de çini ile bezelidir.

Caminin günümüze kadar ulaşabilen tek orijinal mimari öğesi olan minare yapının kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Sekizgen kaide üzerinde yer alan pahlanmış pabuç bir bilezik ile sonlanmakta ve silindirik gövdeye geçilmektedir. Sonrasında yine bir adet bilezik ve testere dişi saçak ile şerefeye ulaşılmaktadır. Petek kısmı, onu örten sivri külah ve âlem ile de minare sonlanmaktadır.

Caminin bânisi ve yapım tarihini içeren herhangi ile kitabesi bulunmamaktadır. Ancak harim giriş kapısının sağında yer alan iki satırlık ayet metninin altında rumi (1324) ve hicri (1326) tarihleri yer almaktadır. Yapı kitabesine ve mimari tarzına bakılarak 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 1.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 158.
Dünden Bugüne Antalya II. Cilt, T.C. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2012, 278.
A. Ş. Duymaz, “Antalya-Merkez Şarampol/Osmaniye Camii, History Studies,” International Journal of History, 9/3, 2017, 21-44.

Şarampol Camii

Muratpaşa, 561. Sk. No:10, 07010 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç