Eser Adı Saat Kulesi
Türü Burç – Saat Kulesi
Dönemi Roma İmparatorluk Dönemi’nde yapılmış olan burç Bizans ve Selçuklu dönemlerinde tadilat görmüş, bu dönemlerden de izler taşımaktadır
Şimdiki Durumu Aslı burç olan yapı günümüzde saat kulesi olarak kullanılmaktadır.
Yapım Tarihi 1920’li yıllarda Saat Kulesi olarak günümüzdeki halini almıştır.
Yaptıran Bilinmiyor
Yer / Adres Tuzcular, İmaret Sk., 07100 Muratpaşa/Antalya

Günümüzde Kaleiçi olarak adlandırılan bölgeyi çevreleyen dış surun kuzeye bakan burçlarından birisidir. Beşgen formlu gövde yaklaşık 9 metre yüksekliğindedir. Beşgen bölümün üstündeki kenar kısımları gezinti terası olarak kullanılmaktadır. Beşgen kulenin üzerine dörtgen, kare gövdeli bir üst yapı eklenmiştir. Yapının dört cephesine birer adet yuvarlak saat yerleştirilmiştir. Söz konusu dörtgen bölümün her cephesinde saatlerin altında bir sıra, üstünde üç sıra olmak üzere profilli silmeler yer almaktadır. Yine her cephede en üstte iki silme arasında üçer adet kemerli pencere açılmıştır. Ortadaki pencere açıklığı alttaki silmeyi kesecek şekilde daha büyük bırakılmıştır. Cephelerin birinde olasılıkla gezinti terası ile bağlantılı bir kapı yer almaktadır. Özgün çatı örtüsü âlem taşıyan bir kubbe olan yapı yangın sonrasında teras çatı ile örtülmüştür. Teras bölümü her cephede beşer adet mazgal çıkıntısı (dendane) ile çevrelenmiştir.

Referans

R. M. Riefstahl, Cenubi Garbi Anadolu’da Türk Mimarisi, İstanbul 1941, Resim 79.
K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 40c.
H. Acun, Anadolu Saat Kuleleri, Ankara 1994, 9.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 28.
H. Hellenkemper – F. Hild, Tabula Imperii Byzantini 8: Lykien und Pamphylien, Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften 320, Viyana 2004, 238 ve 320.
C. C. Sönmez, Antalya Kenti Kalesi’nin Tarihi: Burçlar, Kapılar ve Sur Duvarları, Antalya 2008, 70-71.

Saat Kulesi

Tuzcular, İmaret Sk., 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç