fbpx

Eser Adı Murat (Murad) Paşa Camii
Türü Cami
Dönemi Osmanlı
Şimdiki Durumu Günümüzde hâlâ cami olarak hizmet vermektedir.
Yapım Tarihi 1570/1571
Yaptıran Murad Paşa
Yer / Adres Kızılsaray, Milli Egemenlik Cd., 07040 Muratpaşa/Antalya

16. yüzyılda Murad Paşa tarafından inşa ettirilen cami, dikdörtgen planlıdır ve sekizgen kasnak ile çevrili kubbe ile örtülüdür. Kuzeybatı köşesinde iki şerefeli minaresi yer almaktadır. Antalya’da bulunan Osmanlı Dönemi camileri arasında en erken tarihli çini süslemelere sahip yapıdır. Caminin kuzeyinde dikdörtgen planlı, üç kubbeli son cemaat yeri bulunur. Kubbelere geçiş pandantiflerle sağlanmış olup, hem kubbeler hem de pandantifler kalemişi süslemelerle bezelidir.

Kuzey cephede yer alan harime giriş kapısı mermerden yapılmış olup basık kemerlidir. Kapının hemen üzerinde yer alan mermer panoda caminin yapım tarihi ve bânisi kayıtlıdır. Kapının her iki yanında dikdörtgen formlu pencereler yer alır. Batıdaki pencere açıklığı kadınlar mahfiline giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. Dikdörtgen planlı harim, sekizgen kasnakla çevrili bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe göbeği, eteği ve kubbe geçiş elemanları motiflerle bezelidir; kubbe eteğinde yer alan bordürde Mülk Sûresi yazılıdır. Doğu, batı ve güney cephelerine üç farklı kademe pencere açıklığı uygulanmıştır. Alt kademede yer alan pencerelerin sivri kemerli alınlıklarında çini panolar yer almaktadır. Çini panoların bir kısmına Yusuf Sûresi 64. Ayeti yazılmış, bir kısmı ise çiçek motifleriyle süslenmiştir. Güney cephede mermerden minber ve mihrap bulunmaktadır. Mihrab, altın sarısına boyanmış, zikzak ve çiçek motifleri ile süslenmiş bir bordür çevrelemektedir. Kuzey cephede ahşap merdivenle çıkılan kadınlar mahfili yer almaktadır.

Kuzeybatı köşesinde yıkılmadan önce tek şerefeli olduğu düşünülen ama geçirdiği onarımlarda iki şerefeli olarak yeniden inşa edilen minaresi yer almaktadır. Silindirik gövdeye pahlanarak sekizgen bir pabuç ile geçilir. Şerefelerin alt kısmı üçüncüsü inci dizisiyle süslenmiş olan dört sıra silme ile çevrelenmiştir. Minare, külah ve iki boğumlu âlemle sonlanmaktadır. Avlunun kuzeyinde ise sekizgen planlı, piramidal külahla örtülü bir şadırvan yer alır.

Referans

S. F. Erten, Antalya Livası Tarihi, İstanbul 1338-1340 (1922-1924), 72 vd.
K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 2.
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (I), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983, 543-547.
F. Yenişehirlioğlu, Antalya Murad Paşa Camii Çinileri ve İznikli Mustafa, Kültür ve Sanat 2, 1989, 34-38.
G. Ercenk, “Hangi Murat Paşa?,” Adalya 1, 1996, 111-113.
L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 28-33.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 153.
L. Yılmaz – K. Tuzcu, Antalya’da Türk Dönemi Kitabeleri, Haarlem 2010, 215-217.
C. C. Sönmez, Antalya, 1502-1603: Yönetenler, Yaşamlar, Yaşanmışlıklar, Yapılar, Ankara 2015, 153-158.

Murat Paşa Camii

Kızılsaray, Milli Egemenlik Cd., 07040 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç