fbpx

Eser Adı İki Kapılı Han
Türü Han
Dönemi Osmanlı
Şimdiki Durumu 1990’lı yılların sonunda pek çok onarım gören yapı şu anda alışveriş alanı (çarşı) olarak kullanılmaktadır.
Yapım Tarihi 19. yüzyıl
Yaptıran
Yer / Adres Balbey, İsmet Paşa Cd. No:97, 07040 Muratpaşa/Antalya

Dikdörtgen planlı hanın batı ve kuzey kısımları iki katlı ve kâgirdir, doğu bölümü ise tek katlı ve bazı kısımlarda betonarmedir. Güneyinde ve batısında olmak üzere iki kapısı bulunan hanın güney kapısı kemerlidir. Kuzey bölümü özgün şekilde günümüze ulaşmış olan hanın batı duvarı ve kapısı da korunmuştur. Ahşap işçilikli üst katın balkon korkulukları da ahşaptandır. Saçak yoktur, çatısı alaturka kiremit örtülüdür. Alt katta tonoz örtü vardır. Hanın büyük avlusunda bir su kuyusu bulunmaktadır.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 28.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 167.
A. Bakkal – Ö. F. Teber, “Antalya’da Osmanlı Hanları,” Turkish Academic Research Review / Türk Akademik Araştırmalar Dergisi 4 (4), 2019, 637-638.
A. Türk, “Antalya Kenti Konut Dışı Tescilli Sivil Mimari Yapılar ve Özellikleri,” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17 (1), 2013, 122.

İki Kapılı Han

Balbey, İsmet Paşa Cd. No:97, 07040 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç