Eser Adı Hıdırlık Kulesi (Kız Kulesi, Deliktaş)
Türü Anıt mezar olarak inşa edildiği, Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’nde kule olarak kentin savunma sistemine dâhil edildiği düşünülmektedir.
Dönemi Roma İmparatorluk Dönemi
Şimdiki Durumu Yapı sağlam bir şekilde ayaktadır; tescilli bir anıt eserdir ve çevresinde kazı çalışmaları devam etmektedir.
Yapım Tarihi Kesin tarihi bilinmemektedir; ancak araştırmacılar yoğunlukla MS geç 1. ve 2. yüzyıllar üzerinde durmaktadır.
Yaptıran Bir Roma consul’üne ait olmalıdır (M. Calpurnius Rufus?; M. Petronius Umbrinus?)
Yer / Adres Kılınçarslan, Hıdırlık Sk. No:50, 07100 Muratpaşa/Antalya

Yapı kareye yakın bir kaide bölümü ve silindirik formda bir üst yapıya sahiptir. Ana giriş cephesi Kaleiçi’ne bakan kuzeydoğu cephesidir. Söz konusu cephede hem altta hem de üstte cephe merkezlerine yerleştirilmiş kapılar bulunmaktadır. Alt bölümde bulunan giriş kapısının her iki yanında 6’şar tane fasces kabartması yer alır. Kapıdan hemen sonra iri bloklardan yapılmış 4 basamaklı merdivenle girilen dromos benzeri koridor aracılığıyla yapının ana mekânını oluşturan mezar odası olarak tanımlanan alana ulaşılır. Mekâna açılan üç büyük niş bulunmaktadır; mekânın aydınlatılması nişler içindeki mazgallar ile sağlanmaktadır.

Kaidenin merkezine yerleştirilmiş silindirik formdaki üst kat oldukça iyi bir şekilde korunmuş bloklardan oluşmaktadır. Üst katın tam merkezine yerleştirilmiş, mezar sahibinin bir heykelini taşıdığı düşünülen kare formda yüksekçe bir kaide bulunmaktadır. Üst kata çıkışı sağlayan kuzeybatı cephesindeki kapı doldurularak kapatılmış durumdadır. Üst kata çıkış alt kattaki ana mekân içindeki açıklıktan geçilerek sağlanmakta, 30 basamaklı taş bir merdivenle kaide üstüne ulaşılmaktadır.

Referans

K. G. von Lanckoronski, Städte Pamphyliens und Pisidiens I. Pamphylien, 1890, 11 ve 25 vd.
B. Goetze, Das Rundgrab in Falerii, 1939, 16, dn. 78.
W. Sydow, Ein Rundmonument in Pietrabbondante, RömMitt 84, 1977, 296.
R. Stupperich, “Das Grab eines Konsularen in Attaleia,” Istanbuler Mitteilungen 41, 1991, 417-422.
A. R. Birley – W. Eck, “M. Petronius Umbrinus. Legat von Cilicia, nicht von Pamphylia,” EA 21, 1993, 45-54.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 32.
H. Hellenkemper – F. Hild, Tabula Imperii Byzantini 8: Lykien und Pamphylien, Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften 320, Viyana 2004, 322.
Ş. Alp, Hıdırlık Kulesi: Antalya’da Bir Anıt Mezar. Arkeolojisi, Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2005.

Hıdırlık Kulesi

Kılınçarslan, Hıdırlık Sk. No:50, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç