Eser Adı Cumhuriyet Hamamı, Bali Bey Hamamı
Türü Hamam
Dönemi Osmanlı
Şimdiki Durumu Hâlâ kullanımda
Yapım Tarihi 15. yüzyıl
Yaptıran Bali Bey.
Yer / Adres

Dikdörtgen bir plana sahip olan hamama batı cephesinden daha sonradan yapılmış olan cam bir kapı aracılığı ile giriş yapılır. Hamamın ilk bölümü asıl halini tamamen kaybetmiş olan “soyunmalık” bölümüdür. Soyunmalık bölümünün doğu duvarında bulunan bir kapı ile “ılıklık (soğukluk)” bölümüne geçilir. Ilıklık (soğukluk), bir orta ve iki yan bölümden oluşur; tüm bölümler kubbe ile örtülüdür. “Sıcaklık” bölümüne geçiş orta bölümün doğu duvarında bulunan bir kapıyla sağlanmaktadır. Sıcaklık bölümü, ortada merkezi kubbeli ana mekân, bu mekâna açılan üç eyvan, köşelerdeki halvet hücrelerinden oluşmaktadır. Yan eyvanlar sivri beşik tonozla örtülü iken, sıcaklık bölümüne girişi sağlayan kapının karşısında yer alan diğer eyvan kubbe ile örtülüdür.

Referans

L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 72-74.