fbpx

Eser Adı Atabey Armağan Medresesi
Türü Medrese
Dönemi Selçuklu
Şimdiki Durumu Taç kapısı sağlam kalmıştır.
Yapım Tarihi 1239/1240
Yaptıran Atabey Armağan
Yer / Adres Selçuk, 07100 Muratpaşa/Antalya

Gıyaseddin Keyhüsrev ve Alaaddin Medresesi olarak da anılan yapının sadece taç kapısı ayakta kalmıştır. Taç kapının yan kenarları ince profilli silmeler ile çerçevelenmiştir. Profilli silmelerden sonra, iç kısımda, yine iki tarafta yer alacak şekilde zikzak ve yarım yıldızlardan oluşan geometrik bir kompozisyonun işlenmiş olduğu enli bir bordür bulunmaktadır. İki yanda konsollara oturtulmuş olan kapı basık kemerlidir. Kemerin üzerinde, niş içine yerleştirilmiş altı satırlık Arapça yazıttan yapının medrese olduğu, bânisi ve inşa tarihi öğrenilmektedir. Kitabede şunlar yazılıdır:
“Mülk Yalnızca Allah’ındır. Bu mübarek medresenin yapılmasını Yüce Sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Dünyanın ve Dinin yardımcısı fetih babası, Keykubad oğlu Keyhüsrev’in – Emir’ül-müminin ortağı – Allah saltanatını kalıcı kılsın, devletinde zayıf kul Rabbinin rahmetine muhtaç Atabey Armağan emretti sene 637”.
Taç kapıyı iki yandan sınırlandıran kaba yonu taş ile örülmüş duvarların olasılıkla sonradan kapının yıkılmasını engellemek amacıyla inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir.

Son yıllarda medrese de bir araştırma kazısı yapılmıştır. Bu kazı sonucunda medresenin iki katlı olduğu, açık avlulu iki yandan revaklarla çevrili ve iki eyvanlı olarak inşa edildiği tespit edilmiştir. Kazı çalışmaları sırasında bazı kitabe parçaları da ele geçirilmiştir.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 36.
A. Kuran, Anadolu Medreseleri, I. Cilt, Ankara 1969, 107.
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (I), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983, 532-533.
M. Kırmızı, “Yivli Minare ve Külliyesi,” Antalya 1. Selçuklu Eserleri Semineri 22-23 Mayıs 1986, Antalya Valiliği, Antalya, 39.
L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 53-55.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 35.
C. C. Sönmez, Antalya Kaleiçi Selçuklu ve Beylikler Dönemi Eserleri, Antalya 2009, 187-202.
L. Yılmaz – K. Tuzcu, Antalya’da Türk Dönemi Kitabeleri, Haarlem 2010, 176-179.
M. A. Budak, “İbn Battuta ve El-Ömeri’nin Anlatımıyla Geç Ortaçağ’da Antalya ile Alanya,” Cedrus IV, 2016, 364.
G. İstek, “17. ve 20. Yüzyıllar Arasında Arşiv Belgelerine Yansıyan Antalya Medreseleri,” Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 23/1, 2019, 109-110.

Atabey Armağan Medresesi

Selçuk, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç