fbpx

Eser Adı Aşık Doğan Mescidi
Türü Mescit
Dönemi Osmanlı?
Şimdiki Durumu Günümüze ulaşmamıştır.
Yapım Tarihi Kemal Turfan tarafından 20. yüzyıl başı olarak kaydedilmiştir. Ancak en erken 1568 ve 1754 yılları tahrir defterlerinde Mescid-i Aşıkdoğan Mahallesi kayıtlıdır. Dolayısıyla mescidin varlığı 16. yüzyıldan itibaren tespit edilebilmektedir.
Yaptıran
Yer / Adres Tahılpazarı, 456. Sk., Muratpaşa/Antalya

Günümüze ulaşmayan mescit, 1955 yılında K. Turfan tarafından kaydedilen eser fişi aracılığı ile bilinmektedir. K. Turfan’ın tanımına göre yapı dikdörtgen planlı ve tek katlıdır. Basık kemerli kapısının kenarları yekpare kesme taştandır. Pencereleri kesme taş lentolu ve Alaturka kiremit çatı ile örtülüydü. Mihrap kemerli basit bir nişten oluşmaktadır ve minber yoktur.

Tahılpazarı Mahallesi’nde yer alan ve büyük olasılıkla mescitle ilişkili olan Aşık Doğan Dede Türbesi günümüze kadar ulaşmıştır ve hâlâ ziyaret edilebilmektedir. 17. yüzyılda kenti ziyaret eden Evliya Çelebi’nin de burayı ziyaret ettiği ve “Murad Paşa Camii yakınında Aşık Doğan Sultan” şeklinde kaydettiği bilinmektedir.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 6.
Evliyâ Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 7-10. Kitaplar, Seyit Ali Kahraman (Hazırlayan), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2013, 169.
B. Karaca, “XV. ve XVI. Yüzyıllarda Antalya Şehrinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu,” B. Koçakoğlu – D. Çakılcı (ed.), Antalya Kitabı 4: Toprak, Su, Medeniyet: Antalya, Konya 2021, 28.