fbpx

Eser Adı Ahi Yusuf Camii
Türü Cami
Dönemi Selçuklu
Şimdiki Durumu Günümüzde cami olarak hizmet vermektedir.
Yapım Tarihi Olasılıkla Selçuklu Dönemi’nde burç olarak inşa edilen bina, Ahi Yusuf tarafından onarılmış; 15. yüzyılın üçüncü çeyreğinde ise günümüzdeki haline dönüştürülmüştür.
Yaptıran Ahi Yusuf
Yer / Adres Kılınçarslan, Mermerli Sk. No:25, 07100 Muratpaşa/Antalya

Olasılıkla 15. yüzyılda Ahi Yusuf tarafından bir Selçuklu Dönemi burcundan camiye dönüştürülen yapı, kare planlıdır. Güney duvarda yer alan mihrap ve minber düzenlemesi ahşaptandır. Minaresi bulunmamaktadır.

Cami ve türbenin bulunduğu alana kuzey cephesi önündeki avlu duvarına açılmış tuğladan örülü, yuvarlak kemerli bir kapı aracılığı ile girilmektedir. Kare planlı olan cami yapısı kesme ve kaba yonu taşlarla inşa edilmiştir. Kuzey cephesinin ortasında dikdörtgen formlu, düz lentolu ve çift kanatlı bir kapı ile kapının hemen üzerinde üst kısmı daha derin olan sağır bir niş vardır. Kapının iki yanında dikdörtgen formlu, demir şebekeli birer pencere ve pencerelerin üzerinde de birer sağır niş yer almaktadır. Doğuda üç, batıda bir ve güneyde iki olmak üzere yapının tüm cephelerinde de aynı şekilde dikdörtgen formlu ve demir şebekeli pencereler bulunmaktadır. İbadet mekânı kubbe ile örtülüdür; kubbeye geçiş üçgen pandantiflerle sağlanmaktadır. Yarı dairesel niş şeklindeki mihrabı kapı ile aynı doğrultudadır. Daha sonraki onarımlarda mihrap ahşap şeklinde düzenlenmiş ve ahşap bir minber eklenmiştir.

Binanın doğu cephesinde binaya dıştan eklemlenmiş bir çeşme yer almaktadır. Çeşmenin ayna taşında burç kitabesi olduğu düşünülen hayli tahrip olmuş bir Selçuklu kitabesi yer almaktadır. Caminin güneyindeki hazirede de üst parçası kavuk şeklinde olan iki parçalı mermer blok üzerinde 15 satırlık Arapça bir kitabe yer alır. İlk 13 satırında “Âyet-el Kürsi”, son iki satırında ise bir inşa kitabesi yazılıdır. Kitabenin camiye ait olup olmadığı konusunda kesinlik bulunmadığı için söz konusu satırlarda geçen 1249/1250 tarihi de caminin inşa tarihi olarak doğrulanamamaktadır.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 49 ve 49b-c.
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (I), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983, 541-543.
L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002,16-20.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 41.
Y. Kalafat, “Ahi Türbeleri Etrafında Oluşan Halk İnançları (Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv Kayıtlarına Göre),” TÜBAR XIV, 2003, 180.
A. L. Armağan, “XVI. Yüzyılda Antalya’da Dini – Sosyal Yapılar ve Şehrin Demografik Durumu Üzerine Bir Araştırma,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Tarih Araştırmaları Dergisi XX/36, 2004, 16.
L. Yılmaz – K. Tuzcu, Antalya’da Türk Dönemi Kitabeleri, Haarlem 2010, 180-185.
M. A. Budak, “İbn Battuta ve El-Ömeri’nin Anlatımıyla Geç Ortaçağ’da Antalya ile Alanya,” Cedrus IV, 2016, 365.
O. Kunduracı, Ahi Yusuf Camii, Ahilik Ansiklopedisi, Cilt I, 216.
R. E. Gültekin – A. Uçar, “Antalya Kaleiçi Bölgesi Tarihi Sokak Çeşmeleri ve Koruma Sorunları,” Antalya Kitabı 1: Selçukludan Cumhuriyete Sosyal Bilimlerde Antalya, 2018, 617-618.

Ahi Yusuf Camii

Kılınçarslan, Mermerli Sk. No:25, 07100 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç