Philanthropy in Anatolia Through the Ages

Yazar Oğuz Tekin – Engin Akyürek – Christopher H.Roosevelt –
ISBN No 9786057685278
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Detay

Kitap, Vehbi Koç Vakfı’nın 50. Yıldönümü vesilesiyle Koç Üniversitesi’nin üç araştırma merkezi AKMED, ANAMED ve GABAM olarak 2019 Mart ayında AKMED’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Philanthropy in Anatolia Through the Ages. The First International Suna & İnan Kıraç Symposium on Mediterranean Civilizations” başlıklı sempozyumun bildirilerinden oluşmaktadır. Hayırseverliği, Antik Çağ’dan Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar geniş bir kronolojik kapsamda ve çeşitlilikte ele alan kitap kronolojik olarak kurgulanmış üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm “Greco-Roman Philanthropy” (Yunan-Roma Dönemlerinde Hayırseverlik); İkinci Bölüm, “Early Christian and Byzantine Philanthropy” (Erken Hıristiyanlık ve Bizans Dönemlerinde Hayırseverlik); Üçüncü Bölüm ise “Medieval İslamic and Ottoman Philanthropy” (İslam Orta Çağı’nda ve Osmanlı Dönemi’nde Hayırseverlik) başlığını taşımaktadır.

Philanthropy in Anatolia

Philanthropy in Anatolia through the Ages. The First International Suna & İnan Kıraç Symposium on Mediterranean Civilizations, March 26-29, 2019 | Antalya

Proceedings

 

Table of Contents:

Foreword

Introductory Comments: Philanthropy in Anatolia through the Ages Greco-Roman Philanthropy

 

Greco-Roman Philanthropy:
Benjamin Gray,
Debating the Benefits and Problems of Philanthropy in Later Hellenistic Anatolia


Pierre Fröhlich,
Philanthropia in Context: Civic Virtues and Praise of Officials in the Poleis of Hellenistic Asia Minor


Tønnes Bekker-Nielsen,
Civic Philanthropy in the Cities of Roman Anatolia

 

Christina Kokkinia, Large Epigraphic Dossiers and Euergetism in Roman Asia Minor

 

Mustafa Adak, Civic Notables and Their Honorific Titles in Roman Pamphylia and Pisidia

Mustafa H. Sayar, Local Donors and Euergetism in the Cities of Cilicia Pedias between the First Century BC and Second Century AD 73

 

Aşkım Özdizbay, Euergetists of Italic Origin in the City of Perge and Their Contributions to Urban Development

 

Recai Tekoğlu, and Taner Korkut, Activities of Euergesia from the Ancient City of Tlos

 

Angelos Chaniotis, Benefactors in Aphrodisias and the Socio-Cultural Limits of Philanthropy

 

Matthias Haake, Philosophy and Philanthropy: Diogenes of Oenoanda and an Act of Mega-Euergetism

 

Early Christian and Byzantine Philanthropy:

Christian Marek, Philanthropy and Early Christianity in Asia Minor

 

Rustam Shukurov, Barbarians, Philanthropy, and Byzantine Missionism

 

Esra Güzel Erdoğan, Philanthropia in the Byzantine Monasteries of Constantinople

 

Medieval İslamic and Ottoman Philanthropy:

Suzan Yalman, Hospitals and Philanthropy in Seljuk Anatolia

 

A.C.S. Peacock, Waqf Inscriptions from Medieval Anatolia

 

Leslie Peirce, Sultans, Saints, and Philanthropy: Selim I and the Province of Aintab

 

Lucienne Thys-Şenocak, (Re)presenting Royal Ottoman Women through “Other” Sensory Modalities

 A.Hilâl Uğurlu, Philanthropy in the Form of a Hair Strand: Sacred Relics in Nineteenth Century Ottoman Lands

 

Efi Kanner, Education as Philanthropy within the Ottoman Modernization Project: Aspects of Educational Activity in Greek Orthodox Communities During the Reform Era

 

Eyal Ginio, The Use of Sultanic Philanthropy under Constitutional Rule: New Perceptions and Directions

 

Epilogue:

Amy Singer, Concluding Reflections: Philanthropy in Anatolia/Anatolian Philanthropy?

Sylloge Nummorum Graecorum. Turkey 11. The Çetin Erdem Collection: Lydia and Phrygia (by O. Tekin and A. Yacı), Turkish Institute of Archaeology & Koç University AKMED, İstanbul-Antalya, 2019.

Yazar Oğuz Tekin – Arif Yacı
ISBN No 9786057673060
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Detay

Katalog, SNG Turkey Projesi’nin 11. cildini oluşturmakta ve Çetin Erdem koleksiyonundaki Lydia ve Phrygia bölgesi sikkelerini kapsamaktadır. Koleksiyoner Çetin Erdem Manisa ilinin Sarıgöl ilçesinde yaşayan bir avukattır. Koleksiyonundaki tüm sikkeleri 1995-2016 yılları arasında yaşadığı bölge olan Sarıgöl ve civarından satın almıştır. Katalogta kayda değer sayıda sikkeyle temsil edilen civardaki önemli ören yerleri arasında Sardeis, Philadelphia ve Thyateira sayılabilir.

Sylloge Nummorum Graecorum. Turkey 9. The Özkan Arıkantürk Collection. Vol. 3: Mysia (by O. Tekin and A. Erol Özdizbay), Turkish Institute of Archaeology & Koç University AKMED, İstanbul-Antalya, 2020.

Yazar Oğuz Tekin – Aliye Erol Özdizbay
ISBN No 9786057673220
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Detay

SNG Turkey Projesi’nin 9. cildinin üçüncü kısmı Özkan Arıkantürk koleksiyonundaki Mysia sikkelerini kapsamaktadır; önceki ciltler Troas ve Aiolis bölgelerinin sikkelerini kapsıyordu. Katalogta 20’den fazla kentin 1230 sikkesi bulunmaktadır. En fazla sikkeler Adramytteion ve Bergama kentlerine aittir. Adramytteion sikkeleri arasında sayıca en fazla grubu satrap sikkeleri oluşturmaktadır.

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II

Editör Tarkan Kahya, Aşkım Özdizbay, Nihal Tüner Önen, Mark Wilson
ISBN No  e-ISBN 978-605-2116-52-4
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Die Akropolis von Perge

Yazar  Wolfram Martini – Norbert Eschbach
ISBN No  9786059389655
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Olympos 1

Yazar  Editor: B. Yelda Olcay Uçkan
ISBN No  9786059389907
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Pamphylia ve Pisidia Kentleri 2. Cilt Pisidia

Yazar Karl Graf Lanckoroński
ISBN No 9786054018253
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Akdeniz Dağlık Yerleşimindeki Kırsal Mimari Gelenekte Çevre Estetiği: Ürünlü (Akseki – İbradı Havzası)

Yazar Kemal Reha Kavas
ISBN No 9786054018246
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Andriake Mureks Boya Endüstrisi

Yazar Çakır Afşin Aygün
ISBN No 9786059389211
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Sikkeler, Ağaçlar ve Alimler: SELGE. Pisidia’nin Dağ Şehrinde Bir ‘Doğa Tapınağı’

Yazar Johannes Nollé
ISBN No 9786054018239
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Lykia Kitabı

Yazar Nevzat Çevik
ISBN No 9786054018222
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Birinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi Bildiriler

Editör Kayhan Dörtlük – Oğuz Tekin – Remziye Boyraz Seyhan
ISBN No 9786054018215
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Jacek Malczewski’nin Anadolu’ya Yolculuğu

Yazar Joanna Winiewicz-Wolska
ISBN No 9786054018192
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

K. Levent Zoroğlu’na Armağan

Editör Mehmet Tekocak
ISBN No 9786054701278
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Strukturen lykischer Residenzstädte im Vergleich zu älteren Städten des Vorderen Orients [Lykia’daki Yönetsel Merkezi Kentlerin Ön Asya’nın Erken Kentleri ile Karşılaştırılması]

Yazar Jürgen Borchhardt – Erika Bleibtreu
ISBN No 9786054018185
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Principatus Devri’nde Lykia ve Pamphylia Kökenli Roma Senatörleri

Yazar Zeynep Özüsağlam-Mutlu
ISBN No 9786054018178
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Perge’nin M.S. 1.-2. Yüzyıllardaki Gelişimi

Yazar Aşkım Özdizbay
ISBN No 9786054018161
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyum Bildirileri 04-07 Kasım 2009

Editör Kayhan Dörtlük – Tarkan Kahya – Remziye Boyraz Seyhan – Tuba Ertekin
ISBN No 9786054018154
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Antalya’da İki Öncü Dergi

Yazar Galip Alçıtepe
ISBN No 9757078271
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Özsait Armağanı: Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler

Editör Hamdi Şahin – Erkan Konyar – Gürkan Ergin
ISBN No 9786054018093
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Lahit Formlu Rölikerler

Yazar Ayşe Aydın
ISBN No 9786054018130
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Antalya, Isparta ve Burdur Evlerinde Cephe Biçimlenişi

Yazar Nur Urfalıoğlu
ISBN No 9786054018123
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Türkiye’deki Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri

Editör Guntram Koch
ISBN No 9786054018116
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

1850 Yılında Yapılan Bir Pamphylia Seyahati

Yazar D. E. Danieloğlu
ISBN No 9786054018109
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Elli Yıllık Bir Arkeoloji Öyküsü Hacılar

Yazar Refik Duru
ISBN No 9786054018086
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Demre / Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Bizans Dönemi Sırsız Seramikleri

Yazar Ayşe Ç. Türker
ISBN No 9786054018062
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Antalya Cumanın Camii: Mimari Tarihi ve Bizans Kökeni Rölöve-Yapı Analizi-Anıt Koruma ve Bakımı

Yazar Gamze Kaymak
ISBN No 9786054018079
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu Bildiri Detayleri, 04-07 Kasım 2009, Antalya

Editör Kayhan Dörtlük – Tarkan Kahya – Remziye Boyraz – Tuba Ertekin
ISBN No 9786054018048
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Akdenizle Kucaklaşan Osmanlı Seramikleri ve Günümüze Ulaşan Yansımaları

Yazar Gönül Öney
ISBN No 9786054018055
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Çanakkale Seramikleri Kolokyumu Bildirileri

Editör Kayhan Dörtlük – Remziye Boyraz
ISBN No 9786054018031
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Gezginlerin Gözüyle Antalya

Editör Kayhan Dörtlük – Remziye Boyraz
ISBN No 9786054018024
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Milyas, Kibyratis ve Likya’da Yolculuklar 1-2

Yazar T. A. B. Spratt – Edward Forbes
ISBN No 9786050027013
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı-Euergetes

Editör İnci Delemen – Sedef Çokay – Kepçe – Aşkım Özdizbay – Özgür Turak
ISBN No 9786054018000
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

MÖ 8000’den MÖ 2000’e Burdur-Antalya Bölgesinin Altıbin Yılı

Yazar Refik Duru
ISBN No 9786050027006
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Anadolu’da Kalay ve Bronzun Tarihçesi

Yazar Oktay Belli
ISBN No 9757078247
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Zeus’un Anadolu Kültleri

Yazar Nuran Şahin
ISBN No 9757078085
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Taşa Yazılan Zafer. Antalya İçkale Surlarındaki Selçuklu Fetihnamesi

Yazar Scott Redford – Gary Leiser
ISBN No 9786054018017
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Pamphylia ve Pisidia Kentleri 1. Cilt Pamphylia

Yazar Karl Graf von Lanckoroński
ISBN No 9757078255
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Antalya Karaçallı Nekropolü

Yazar Sedef Çokay-Kepçe
ISBN No 9757078352
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Mülteci Bir Akdemisyenin Biyografisi Clemens Emin Bosch (1899-1955)

Yazar Oğuz Tekin – Nil Türker Tekin
ISBN No 9789759123390
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

III. Uluslararası Likya Sempozyumu: Sempozyum Bildirileri Cilt I-II

Editör Kayhan Dörtlük – Burhan Varkıvanç – Tarkan Kahya – Jacques des Courtils – Meltem Doğan-Alpaslan – Remziye Boyraz (ed.)
ISBN No 975912324X
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Lykia

Yazar Cevdet Bayburtluoğlu
ISBN No 9757078212 – 204
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Dağlık Kilikia’da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları: NAGIDOS

Editör Serra Durugönül; Yay. yön.: Kayhan Dörtlük – Remziye Boyraz
ISBN No 9789759123307
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri

Yazar Garo Kürkman
ISBN No 9757078166
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Doğa Ana Kubaba. Tanrıçaların Ege’de Buluşması

Yazar Fahri Işık
ISBN No 9757078050
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Karamanya

Yazar Francis Beaufort; Çevirenler: A. Neyzi – D. Türker
ISBN No 9757078158
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

In loco Murtana, ubi olim Perge sita fuit: Pamphylia’daki Arkeolojik Araştırmaların Başlangıcı ve Gustav Hirschfeld’in 1874 Yılı Küçük Asya Araştırma Gezisi

Yazar Matthias Recke
ISBN No 9789759123291
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Kerththi oder der Versuch, eine antike Siedlung der Klassik in Zentrallykien zu identifizieren

Yazar Jürgen Borchhardt – Heiner Eichner – Klaus Schulz
ISBN No 9757078263
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Müze Eğitimi Seminerleri I: Akdeniz Bölgesi Müzeleri 10-11 Ekim 2002

Editör Bekir Onur
ISBN No 9757078182
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Trebenna: Tarihi, Arkeolojisi ve Doğası

Editör Nevzat Çevik – Burhan Varkıvanç – Engin Akyürek; Yay. yön. Kayhan Dörtlük – Tarkan Kahya
ISBN No 975707828X
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Osmanlı Döneminde Bursa. 19. Yüzyıl Ortalarından 20. Yüzyıla Bursa Fotoğrafları

Yazar Neslihan Türkün Dostoğlu
ISBN No 9757078123
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Fotoğraflarla Atatürk

Editör Ahmet Abut (der)
ISBN No 9757078042
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

19. Yüzyıl İzmir Fotoğrafları

Yazar Çınar Atay
ISBN No 9757078034
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Suna ve İnan Kıraç Koleksiyonunda Kütahya Seramikleri. Yadigar-ı Kütahya

Yazar Şebnem Akalın – Hülya Yılmaz Bilgi
ISBN No 9757078018
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Osmanlı Seramiklerinin Görkemi XVI.-XIX. Yüzyıl

Yazar Laure Soustiel – Nicolas Sainte Fare Garnot (kürator)
ISBN No 9757078077
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.

Çanakkale Seramikleri

Yazar Ara Altun – Şebnem Akalın – Belgin Demirsar – Hülya Yılmaz
ISBN No 9759495708
Detay Detaylar ve özet için tıklayınız.