fbpx
Geçmiş Etkinlikler
Ahiler, Sufiler, Hatunlar, Beyler: Beyşehir’den Antalya’ya 14. Yüzyılda Sosyal Ağlar ve Zaviyeler – Oya Pancaroğlu

Boğaziçi Üniversitesi

Devamını Oku
22
Aralık 2018, Cumartesi
Saat: 14:30
Prehistorik Çağlar’dan Günümüze Akdağlar’ın Yamacında Bir Likya Kenti: Tlos – Taner Korkut

Akdeniz Üniversitesi

Devamını Oku
14
Aralık 2018, Cuma
Saat: 17:30
Kafdağı Dedikleri: Osmanlı Devleti Kafkas İlişkileri – Mustafa Aydın

Konumu itibarıyla Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e önemli bir geçiş bölgesinde, yani stratejik bir coğrafyada bulunan Kafkasya, tarih boyunca pek çok kavmin ve devletin (İskit, Hun, Roma, Arap, Hazar, Moğol vd) dikkatini çekmiş ve bunların hakimiyetleri altında bulunmuştu

Devamını Oku
01
Aralık 2018, Cumartesi
Saat: 14:30
Osmanlı Dönemi’nde Antalya ve Çevresi – Fahrettin Tızlak

Antalya bölgesi, XIV. Yüzyıl sonlarında Osmanlı hakimiyetine girdiğinde Teke Sancağı ismiyle Osmanlı idari teşkilatlanmasındaki yerini almıştır. Başlangıçta Anadolu Eyaleti’ne bağlı olan bu sancak, 1812 yılında Karaman Eyaleti’ne 1864 yılında da bu eyaletin adının değişimiyle

Devamını Oku
22
Kasım 2018, Perşembe
Saat: 17:30
MÖ 2. Binyılda Süper Güçler’in Doğu Akdeniz’de Hakimiyet Mücadelesi – Hasan Peker

M.Ö. 2. binyıl’ın ikinci yarısında Doğu Akdeniz ve Akdeniz Bölgesi’nin doğusu, Hitit İmparatorluğu için büyük önem taşımaktaydı.

Devamını Oku
08
Kasım 2018, Perşembe
Saat: 17:30
Cumhuriyet, Yeni Hayat ve Toplumsal Travma 1918-1938 – Zafer Toprak

Cumhuriyet Türkiyesi Osmanlı İmparatorluğu’nun kalıntıları üzerine kurulmuştu. Savaş yıllarında büyük nüfus kaybına uğramış, hayat ümide 30’un altına düşmüştü. Tarihinde en yüksek oranına varan çocuk ölümleri ülkenin beşeri sermayesini tüketmişti.

Devamını Oku
27
Ekim 2018, Cumartesi
Saat: 14:30
Batı’nın Moda Akımlarının Peşinde: Hellenistik Dönem’den Roma İmparatorluk Dönemi’ne Geçiste Küçük Asya’da Görülen Özel Konutlar – Inge Uytterhoeven

Roma İmparatorluğu MÖ 2. yüzyılda Yunanistan ve Küçük Asya gibi Doğu bölgelerini Roma Dünyası içine katmaya başlayınca, özel konutlarda zaten mevcut olan ve daha erken dönemlere kıyasla daha anıtsal ve temsili bir karaktere sahip Geç Klasik ve Hellenistik Dönem etkiler (örneğin

Devamını Oku
06
Ekim 2018, Cumartesi
Saat: 14:30
Çiviyazılı Belgeler Işığında Anadolu ve Mezopotamya’da Tıp ve Tedavi Yöntemleri – Veysel Donbaz

Konferansta, esas olarak Mezpotamya’daki hekimler ve hastalıklara karşı hazırladıkları reçeteler üzerine odaklanılmaktadır. Mezopotamyalı hekimler hastalıkları kendilerinin hazırlamış olduğu ilaçlar ile tedavi etmişlerdir.

Devamını Oku
24
Mayıs 2018, Perşembe
Saat: 17:30
Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji ve Müzeciliğe Eleştirel Bir Bakış – Edhem Eldem

Osmanlı İmparatorluğu’nda arkeoloji ve müzeciliğin tarihi, bir taraftan hakim Batı anlatımının ilgisizliği, diğer taraftan ise Türk tarih yazımının milliyetçi söylemi arasında sıkışıp kalmış, bir türlü hak ettiği derinlemesine ve eleştirel bir incelemenin konusu olmamıştır. Bu

Devamını Oku
05
Mayıs 2018, Cumartesi
Saat: 14:30
Troia ve Akdeniz Ticareti Billur – Tekkök Karaöz

Troia ve Troad bölgesi Bronz Çağı’ndan itibaren Ege ve Karadenizi bağlayan antik denizyolu ticareti rotası üzerinde olmasından dolayı, antik dönemde ticari ürünlerin dağıtımını belgelemesi açısından önemli rol oynar. Konferans, bu rotanın tanık olduğu ana üretim bölgelerinden ü

Devamını Oku
07
Nisan 2018, Cumartesi
Saat: 14:30
Osmanlı Dönemi’nde Girit: Siyaset ve İsyan – Pınar Şenışık

Doğu Akdeniz ondokuzuncu yüzyıl sonunda önemli siyasi ve sosyo-ekonomik dönüşümlere tanık oldu. Bu bağlamda, bu sunum Osmanlı Giriti’nin dönüşümünü incelemektedir. Bu dönüşüm sürecinde 1896 ve 1897 Girit isyanları Girit Adası’ndaki iç dinamikleri değiştirmiş, adada muhtariyet i

Devamını Oku
31
Mart 2018, Cumartesi
Saat: 14:30
Anadolu Madenciliği – Ünsal Yalçın

Deutsches Bergbau-Museum Bochum

Devamını Oku
08
Mart 2018, Perşembe
Saat: 17:30