Past Events
Following ‘Western’ Fashion Trends. The Impact of ‘Italian’ Elements on Private Housing in Roman Imperial Asia Minor – Inge Uytterhoeven

When Rome started in the 2nd c. BC to incorporate Eastern areas like Greece and Asia Minor in the Roman World, the already existing Late Classical and Hellenistic tendencies in private housing, which generally had a more monumentalised and stronger representative character than

Read more
06
October 2018, Saturday
Time: 14:30
Monetary History and Numismatics Summer School 2018

Koç University AKMED is pleased to announce the second Monetary History and Numismatics Summer School Program to be held at AKMED, Antalya, between the dates 2-14 July 2018.

Read more
25
June 2018, Monday
Time: 09:00
Çiviyazılı Belgeler Işığında Anadolu ve Mezopotamya’da Tıp ve Tedavi Yöntemleri – Veysel Donbaz

Konferansta, esas olarak Mezpotamya’daki hekimler ve hastalıklara karşı hazırladıkları reçeteler üzerine odaklanılmaktadır. Mezopotamyalı hekimler hastalıkları kendilerinin hazırlamış olduğu ilaçlar ile tedavi etmişlerdir.

Read more
24
May 2018, Thursday
Time: 17:30
Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji ve Müzeciliğe Eleştirel Bir Bakış – Edhem Eldem

Osmanlı İmparatorluğu’nda arkeoloji ve müzeciliğin tarihi, bir taraftan hakim Batı anlatımının ilgisizliği, diğer taraftan ise Türk tarih yazımının milliyetçi söylemi arasında sıkışıp kalmış, bir türlü hak ettiği derinlemesine ve eleştirel bir incelemenin konusu olmamıştır. Bu

Read more
05
May 2018, Saturday
Time: 14:30
Symposium on the EPIGRAPHIES OF ANATOLIA: Their histories and their future

The Symposium on the “Epigraphies of Anatolia: their histories and their future” will be held 24-27 April 2018 in the Koç University Suna & İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations at Antalya, with the participation of scholars from Türkiye and several other E

Read more
24
April 2018, Tuesday
Time: 09:30
Troia ve Akdeniz Ticareti – Billur Tekkök Karaöz

Troia ve Troad bölgesi Bronz Çağı’ndan itibaren Ege ve Karadenizi bağlayan antik denizyolu ticareti rotası üzerinde olmasından dolayı, antik dönemde ticari ürünlerin dağıtımını belgelemesi açısından önemli rol oynar. Konferans, bu rotanın tanık olduğu ana üretim bölgelerinden ü

Read more
07
April 2018, Saturday
Time: 14:30
Temel Sikke Eğitimi Programı

Program sadece Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kamu müzeleri uzmanlarına açık olup katılımcılar ilgili Genel Müdürlük tarafından belirlenmektedir

Read more
02
April 2018, Monday
Time: 09:00
Osmanlı Dönemi’nde Girit: Siyaset ve İsyan – Pınar Şenışık

Doğu Akdeniz ondokuzuncu yüzyıl sonunda önemli siyasi ve sosyo-ekonomik dönüşümlere tanık oldu. Bu bağlamda, bu sunum Osmanlı Giriti’nin dönüşümünü incelemektedir. Bu dönüşüm sürecinde 1896 ve 1897 Girit isyanları Girit Adası’ndaki iç dinamikleri değiştirmiş, adada muhtariyet i

Read more
31
March 2018, Saturday
Time: 14:30
Anadolu Madenciliği – Ünsal Yalçın

Deutsches Bergbau-Museum Bochum

Read more
08
March 2018, Thursday
Time: 17:30
AKMED, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için koşuyor

Koç Üniversitesi AKMED personeli gönüllü olarak kurdukları AKMED Takımı ile 4 Mart 2018 Pazar günü Antalya’da düzenlenecek Runatolia 2018’de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı (TEGV) destekleyecek.

Read more
04
March 2018, Sunday
Antik Dönem’de Ulaşım: Lykia ve Pamphylia Örneğinde Roma Yolları – Burak Takmer

Akdeniz Üniversitesi

Read more
22
February 2018, Thursday
Time: 17:30
Çine -Tepecik Kazıları ve Bölgelerarası Kültürel Etkileşimler – Sevinç Günel

Hacettepe Üniversitesi

Read more
10
February 2018, Saturday
Time: 14:30