Dr. Peter van Alfen

AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY

Peter van Alfen, genel olarak ekonomi tarihi üzerine çalışmakta olup araştırmalarını Akdeniz ve Yakın Doğu para tarihi ile Geç Tunç Çağı’ndan Erken Bizans Dönemi’ne mali ve ticari sistemler üzerine yoğunlaştırmıştır. Mykenai yönetimi, Atina kamu finansmanı ve sikkeleri, pazar kuralları, Arabistan’ın parasallaşması ve Geç Roma amphoraları gibi çeşitli konularda yayımlanmış çalışmaları vardır. New York’taki American Numismatic Society’de (ANS) Eski Yunan Sikkeleri uzmanı olan Dr. van Alfen’in son dönem çalışmaları arkaik sikkeler ile Büyük İskender adına basılan sikkeler üzerinedir. Dr. van Alfen, aynı zamanda lisansüstü öğrencilerine yönelik ANS Numismatik Yaz Okulu Programı’nın da Direktörü olup aynı zamanda New York Üniversitesi Antikçağ Kültürleri Bölümü’nde misafir Profesör olarak görev yapmaktadır.

Events

ID Event Name Duration Start Date
Para Tarihi ve Numismatik Yaz Okulu 2020 1 Weeks 6 Temmuz 2020
Para Tarihi ve Numismatik Yaz Okulu 2019 2 Weeks 8 Temmuz 2019
Para Tarihi ve Numismatik Yaz Okulu 2018 2 Weeks 25 Haziran 2018
Para Tarihi ve Numismatik Yaz Okulu 2017 2 Weeks 3 Temmuz 2017