Eser Adı Nazır Hamamı
Türü Hamam
Dönemi
Şimdiki Durumu Hamam şuan kapalı durumda.
Yapım Tarihi En erken 14. yüzyılın ikinci yarısı (?)
Yaptıran Sultan Hatun
Yer / Adres

Dikdörtgen bir plana sahip olan yapıya kuzeybatı cephesine daha sonradan eklenmiş olan bir giriş ünitesi aracılığı ile giriş yapılır. Giriş kısmından düz çatılı ve dikdörtgen planlı “soyunmalık” bölümüne geçilir. Soyunmalık bölümünün kuzey duvarında bulunan dikdörtgen formlu bir kapı ile “ılıklık (soğukluk)” bölümüne geçilir. Kapının üzerinde bir davlumbaz yer almaktadır. Ilıklık (soğukluk), bir orta ve iki yan bölümden oluşur; sivri kemerli açıklıklar aracılığıyla geçilen yan mekânlar kubbelidir. Ilıklıktan “sıcaklık” bölümüne geçiş orta mekânda bulunan sivri kemerli bir kapıyla sağlanmaktadır. Sıcaklık bölümü, ortada merkezi kubbeli ana mekân, bu mekâna açılan 3 eyvan, kuzey ve doğu köşelerdeki halvet hücrelerinden oluşmaktadır. Eyvanlardan ikisi sivri beşik tonozlu, diğeri kubbelidir; halvet hücreleri de yine kubbe ile örtülüdür. Kubbe ile örtülü orta bölümde kubbeye geçiş mukarnas bezeli pandantiflerle sağlanmıştır.

Referans

L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 71-72.