Osmanlı Sarayında Valide Sultan Olmak Bezmialem Valide Sultan ÖrneğiArzu Terzi

Free

Osmanlı Sarayında Valide Sultan Olmak Bezmialem Valide Sultan Örneği Bezmiâlem Valide Sultan XIX. asrın başlarından 1839’a kadar hükümdarlık yapan ve önemli reformların padişahı Sultan II. Mahmud’un eşi ve Osmanlı Tarihinde Tanzimat padişahı olarak bilinen Sultan Abdülmecid’in annesidir. Oğlu Sultan Abdülmecid’in cülûsuyla valide sultanlık makamına yükselir ve 1853 yılındaki vefatına kadar örnek bir valide sultan hayatı […]

At 14:30

Erken Modern Dönemde Osmanlı Pazaryerleri İklil Selçuk

Free

Osmanlı toplum düzenine göre devlete çeşitli hizmetler karşılığında vergi verenler, köylüler, esnaf ve tüccardı. Esnaf, temel ihtiyaç maddelerinden sorumlu olduğundan ihtisab denilen ve Kur’an-ı Kerim’e dayanan kurallara tabii idi.İslam devletlerinde bu prensibin uygulanması ve ilgili vergilerin toplanması için atanan devlet görevlisi muhtesibdi. Yine, İslam devletlerinde muhtesibin görevleri pazaryeri denetimi ve fiyatların kontrolü gibi dünyevi işlerle ve ahlaki açıdan toplumun […]

At 17:30

Tarih Boyunca Anadolu’da Hayırseverlik

Free

Vehbi Koç Vakfı’nın 50. Yılı vesilesiyle Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Stavros Niarchos Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) işbirliğinde Birinci Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu çerçevesinde “Tarih Boyunca Anadolu’da Hayırseverlik” başlıklı bir sempozyum düzenlenecektir. AKMED Konferans Salonu’nda 26-29 […]

At 09:00