Online Konferans Gerçekten Efsaneye, Sikkelerde Büyük İskender Oğuz Tekin

Free

ONLINE KONFERANS GERÇEKTEN EFSANEYE SİKKELERDE BÜYÜK İSKENDER Konuşma, Makedon Kralı Büyük İskender’in Pers İmparatorluğu’na son vermesi ve Hindistan’a kadar olan yolculuğu ile başlamakta ve ölümünden sonra efsanevi bir kişiliğe dönüştürüldüğünün hikayesiyle sürmektedir. Bu hikaye, gerek yaşarken gerekse ölümünden sonra kralın adı ve/veya tasviriyle basılan sikkelerin ışığında anlatılmaktadır. Konuşma, İskender’in, ölümünden yüzlerce yıl sonra, Ortaçağ Avrupası’nda […]

At 17:00

Eski Hitit Tasvir Sanatı Işığında Dini Törenlerden YansımalarTayfun Yıldırım

Free

Eski Hitit Tasvir Sanatı Işığında Dini Törenlerden Yansımalar   MÖ 2. binyılın ilk yarısında Orta Anadolu’da eski Yakın Doğu dünyasının en büyük süper güçlerinden biri haline gelen bir krallık ortaya çıktı. Bu krallığa Hatti Krallığı deniyordu. Bugün bu toprakların sakinlerini Hititler olarak adlandırıyoruz. Hitit tarih yazımı, Hititlerin ilk başkenti olduğu düşünülen Kaniş / Neşa kenti […]

At 14:30