Start

17 January 2019 - 17:30

End

Kentler, Köyler, Çiftlikler

Pisidia Bölgesi’nde Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemlerinde  Yerleşim Organizasyonu

Pisidia Bölgesi Anadolu’nun güneybatısında, Toros dağlarının kuzeyinde, günümüzde
Burdur-Isparta-Antalya illeri sınırında yer alır. Antik Çağ’da savaşçı halkıyla ünlü olan bölge
Prehistorik Dönemlerden itibaren önemli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Pisidia Bölgesi
dağlık bir coğrafya olup, derelerin açtığı, aynı zamanda yol güzergâhlarını da belirleyen
vadilerle karakterize olmuştur. Hellenistik Dönemden Anadolu’da ciddi bir şehirleşme ve
yapılaşma faaliyeti başlarken, bu durumun etkileri Pisidia Bölgesi’nde başta Termessos,
Selge, Sagalassos gibi önemli kentler olmak üzere kendini gösterir. Ancak Pisidia kentleri,
yaşadıkları bölgenin topografik yapısının da etkisiyle, diğer bölgelerden tanıdığımız
kentlerden plancılık ve organizasyon açısından farklılaşır. Roma İmparatorluk Dönemi ile
birlikte şehirleşme faaliyetleri hız kazanırken; kentlerin hemen etrafında kırsal üretimin
gerçekleştiği mahalleler ve çiftlikler dağınık halde araziye yayılır. Bu sunumda Hellenistik ve
Roma İmparatorluk Dönemleri’nde Pisidia Bölgesi’nde kentleşme ve kentlerin
hinterlandındaki arazi kullanımı ele alınacaktır.

 Bilge Ayça Polat Becks,

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

MORE DETAIL