YÜKSEK LİSANS BURSU

AKMED, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eskiçağ dilleri, mimarlık tarihi, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında Akdeniz dünyasını hedef alan çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda belirtilen disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara destek vermek amacıyla tez aşamasındaki yüksek lisans projelerine burs desteği verilecektir.

Başvuru Süreci

 • Başvuru tarihinde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarının tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eskiçağ dilleri, mimarlık tarihi, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarındaki bölümlerinde yüksek lisans öğrencisi olarak kayıtlı olup da tez aşamasında bulunan adaylar başvurabilir (VKV Eğitim Bursları Yönetmeliği 7.3).
 • Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • Başvuru dosyaları 27 Nisan 2019 tarihine kadar akmed@ku.edu.tr e-posta adresine dijital olarak gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Desteklenmesine karar verilen tez önerileri Haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır.

Başvuru Evrakı

 • İletişim bilgileri ve varsa yayın listesini içeren özgeçmiş
 • Tezin konusu, yöntemi, amacı, varsa konuyla ilgili önceki çalışmaların özeti, çalışma takvimi ve programı içeren araştırma önerisi (komisyonun yapacağı değerlendirmede araştırma veya tez önerisinin bilimsel formata uygun hazırlanmış ve anlaşılır olmasının, tezin amaç ve yöntemin iyi bir şekilde sunulmuş olmasının puanlamada göz önüne alınacağı unutulmamalıdır)
 • Eğer tez; bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle / eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür Bakanlığı, kazı veya yüzey araştırması başkanlığı veya müze müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu iznin de başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir.
 • Hali hazırda başka bir kurumdan destek alınmış ise bu durum belirtilmelidir (VKV Eğitim Bursları Yönetmeliği 7.6).
 • Danışmandan alınacak en az bir adet imzalı referans mektubu, doğrudan danışman tarafından AKMED adresine e-posta ile gönderilmelidir.
 • Başvuru evrakı (referans mektubu hariç) merkezin e-posta adresine gönderilmelidir.
 • Başvuru dosyasının AKMED’e ulaşıp ulaşmadığının kontrolü adayın sorumluluğundadır. Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Özge Yanardağ (oyanardag@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.
  Not: Başvuru dosyasının veya içeriğinin posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.

Burs Miktarı

Burs miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, 2019 yılı için yüksek lisans araştırma desteği bir defaya mahsus olmak üzere maksimum 4.000TL olarak belirlenmiştir.
Projelere verilecek destekler Burs Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek ve başvuru sahibinin hesabına yapılacaktır.

Değerlendirme

Başvuran adayların tez önerileri AKMED Yönetim Kurulu’ndaki ön elemeyi takiben komisyona havale edilir. İlgili komisyon başvuru dosyalarını uzmanlık alanlarına göre hakemlere gönderir. Yönetim Kurulu, hakem raporları ve komisyon değerlendirmelerini göz önüne alarak burs almaya hak kazanan adayları belirler.

Tez Süreci ve Kapatma İşlemi

 • Bursun alındığı tarihten itibaren 6 aylık sürelerle hazırlanan raporlar, öğrencinin imzası ve danışmanın da parafıyla, AKMED’e iletilmelidir. Ara raporlarda, yapılan çalışmaların gelişme durumu, teknik, idari ve mali bilgiler yer alır.
 • Bursiyerin öğrenci statüsünün ortadan kalkması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Çalışma esnasında başka bir kurumdan alınan destek olduğunda bu durumun AKMED’e bildirilmesi gerekmektedir.
 • Ara raporların üst üste iki defa sunulmamış olması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Çalışmada mali kaynakların kötü kullanılması bursun iptalini ve geri ödemeyi gerektirir.
 • Tez başlığında yapılacak herhangi bir değişiklik veya konunun değiştirilmesi halinde AKMED’e bilgi verilmesi zorunludur; söz konusu değişiklik uygun bulunmadığı takdirde aksi halde bursun iadesi söz konusudur.
 • Tezin kabul tarihinden 3 ay içerisinde bir kopyasının -okuyucuların kullanımı için- AKMED Kütüphanesine ulaştırılması gereklidir.
 • Destek alan öğrencilerin, AKMED desteğini proje numarasıyla birlikte “Bu tez, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (=AKMED) tarafından desteklenmiştir” ibaresiyle tezlerinin veya tezlerinden üretilecek yayınlarında ilk sayfalarda belirtmeleri gerekmektedir.
 • Tezi tamamlanan öğrenci, yapmış olduğu harcamaların bir listesini de AKMED’e vermekle yükümlüdür. Fiş, fatura vb dokümanların iletilmesi gerekli değildir.
 • Doktora tezini tamamlayan öğrenci -masrafları AKMED tarafından karşılanmak üzere- taraflarca belirlenecek bir tarihte (bir defalığına) tez çalışmasının sunumunu AKMED’de yapmakla yükümlüdür.
 • Tezin yayını konusu tez sahibinin tasarrufunda olup AKMED, herhangi bir kısıtlama veya tedbir getirmez.