Kazı, Yüzey Araştırması, Müze Çalışmaları, Saha Araştırmaları ve Proje Destekleri

AKMED, arkeolojik kazı, yüzey araştırması, müze çalışmaları, saha araştırmaları ve projelere maddi destek sağlar. Desteklerin miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kazı ve araştırma izinlerinin ibrazını müteakip, tek seferde, sorumlu araştırmacının banka hesap numarasına yatırılır.

Yönetim Kurulu onayı ile malzeme, ekipman ve halî hazırda Koç Üniversitesi bünyesinde var olan Arkeoloji Laboratuarını kullanma desteği verilebilir.

Destek duyuruları Mart ayında ilan edilir, son başvuru tarihi 15 Mayıs’tır ve sonuçlar Haziran ayında duyurulur.

AKMED’in aşağıdaki adresine üç kopya halinde düzenlenerek gönderilmesi gereken başvuru dosyalarında:

1. Başvuru sahibinin unvanı ve özgeçmiş, yayınlarının listesi, açık adresi, e-posta ve telefon numarası;
2. Araştırma projesinin konusu, yöntemi, amacı, varsa konuyla ilgili daha önceki çalışmalarının bir özeti, sorunlar, çalışma takvimi, programı ve projede görev alanların isim, unvan, görev yeri ve adresleri;
3. İhtiyacın niteliği ve yapılması düşünülen harcamaların listesi ve bütçesi yer almalıdır.