PROJE DESTEKLERİ

AKMED, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eskiçağ dilleri, mimarlık tarihi, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarında Akdeniz dünyasını hedef alan çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda belirtilen disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası bilimsel projelere destek verilecektir.

Başvuru Süreci

 • Başvuru sahipleri başvuru tarihinde doktorasını tamamlamış olmalıdır.
 • Proje destekleri yurtiçi ve yurtdışı başvurulara açıktır.
 • Kültür Bakanlığı bünyesindeki arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına doğrudan destek verilmemektedir. Ancak, bütünüyle bir arkeolojik kazı ve yüzey araştırmasına yönelik değil de söz konusu kazı veya yüzey araştırmasındaki bir soruna yönelik projelerle başvuru yapılabilir.
 • Projesi sadece restorasyon, analiz, ölçümleme ve değerlendirmeye dayanan çalışmalar destek kapsamı dışındadır.
 • Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılabilir.

Başvuru Evrakı

 • İletişim bilgileri ve varsa yayın listesini içeren özgeçmiş
 • Projesinin konusu, yöntemi, amacı, varsa konuyla ilgili önceki çalışmaların özeti, çalışma takvimi ve programı içeren araştırma önerisi (komisyonun yapacağı değerlendirmede araştırma veya proje önerisinin bilimsel formata uygun hazırlanmış ve anlaşılır olmasının, projenin amaç ve yöntemin iyi bir şekilde sunulmuş olmasının puanlamada göz önüne alınacağı unutulmamalıdır)
 • Proje bütçesi ve gerekçeleri de içeren harcama listesi
 • Eğer proje bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması veya müze kapsamındaki bir konuyla veya eserle / eserlerle ilişkiliyse ve bu nedenle Kültür Bakanlığı, kazı veya yüzey araştırması başkanlığı veya müze müdürlüğü izni gerekliyse, söz konusu iznin de başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir.
 • Başvuru dosyası 27 Nisan 2019 tarihine kadar akmed@ku.edu.tr e-posta adresine dijital olarak gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Özge Yanardağ (oyanardag@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.
 • Desteklenmesine karar verilen projeler Haziran ayı içerisinde AKMED web sayfasında duyurulacaktır.
  Not: Başvuru dosyasının veya içeriğinin posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.

Destek Miktarı

 • Destek miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, 2019 yılı için proje desteği bir defaya mahsus 10.000-15.000 TL arasında değişecektir.
 • Destek tutarları Değerlendirme Komisyonu kararı sonrasında, araştırma izinlerinin ibrazını müteakip tek seferde sorumlu araştırmacının hesabına yatırılır.

Değerlendirme

Başvuran adayların proje önerileri AKMED Yönetim Kurulu’ndaki ön elemeyi takiben komisyona havale edilir. İlgili komisyon uzmanlık alanlarına göre başvuru dosyalarını hakemlere devreder. Yönetim Kurulu, hakem raporları ve komisyonun değerlendirmelerini göz önüne alarak destek almaya hak kazanan adayları belirler.

Proje Süreci ve Kapatma İşlemi

 • Tamamlanan projelerin sonuç raporu 2 yıl içinde AKMED’e sunularak kapatılacaktır.
 • Proje tamamlandıktan sonra, en fazla iki yıl içinde yayına dönüştürülmesi ve yayında AKMED desteğinin belirtilmesi şarttır. Bu nedenle, projeye ilişkin en az bir yayının ulusal veya uluslararası hakemli veya indeksli bir dergide yayımlanması gerekmektedir.
 • Destek alan proje sahiplerinin, AKMED desteğini -proje numarasıyla birlikte- “Bu proje, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (=AKMED) tarafından desteklenmiştir” ibaresiyle çalışmalarının ilk sayfasında belirtmeleri gerekmektedir.
 • Projelerin en fazla 2 yıl içerisinde tamamlanması beklendiğinden aynı kişinin yeni bir projeyle başvurusu, ancak önceki başvuru tarihi üzerinden 2 yıl geçmesi ve yayın şartını yerine getirmesiyle mümkündür. Her türlü değerlendirmede yayın şartı belirleyici rol oynamaktadır.
 • Bir projeye bir defaya mahsus destek verilir; aynı projeyle yeni bir başvuru yapılamaz.