AKMED, Türkiye’deki üniversitelerin Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon-Konservasyon bölümlerinde / anabilim dallarında Doktora düzeyinde öğrenim gören ve yeterlik aşamasını tamamlamış öğrencilere, projelerinin nitelik ve bilime katkısını göz önünde bulundurarak burs verir.

Burs miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup bir kereye mahsus 2000 Euro’dur. Burs duyurusu Mart ayında ilan edilir; son başvuru tarihi 15 Mayıs’tır ve sonuç Haziran ayında duyurulur.

AKMED’in aşağıdaki adresine üç kopya halinde düzenlenerek gönderilmesi gereken başvuru dosyalarında:
1. Başvuru sahibinin unvanı ve özgeçmişi, varsa yayınlarının listesi, açık adresi, e-posta ve telefon numarası;
2. Araştırma projesinin konusu, yöntemi, amacı, varsa konuyla ilgili daha önceki çalışmalarının bir özeti, çalışma takvimi ve programı;
3. İhtiyacın niteliği ve yapılması düşünülen harcamaların listesi ve bütçesi yer almalıdır.
4. En az iki tavsiye mektubu (kapalı zarfta ve imzalı) referans sahibi tarafından AKMED adresine posta veya e-posta ekinde gönderilmelidir.