Adalya, Koç Üniversitesi AKMED’in uluslar arası hakemli süreli yayınıdır. Akdeniz dünyası kültürlerinin; tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi, kültürel miras ve bunlarla ilişkili diğer disiplinler kapsamında araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi, korunması ve söz konusu kültürlerin birbirleriyle olan  ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik makaleler ile yayın eleştirileri derginin kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsam, kronolojik olarak, tarih öncesi dönemlerden başlayarak 19. yüzyılın sonuna ya da gerekli olduğu durumda 20. yüzyılın başına kadar olan süre ile sınırlıdır. ADALYA, TÜBİTAK / ULAKBİM TR DİZİN Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda ve IX. (2006) sayısından itibaren A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) ve CC/A&H (Current Contents / Arts & Humanities) tarafından   taranmaktadır.

 

Editor-in-chief: Oğuz Tekin

Editor: Tarkan Kahya

Advisory Board  (Members serve for a period of five years)

Prof. Dr. Engin Akyürek, Koç University (2018-2022)

Prof. Dr. Mustafa Adak, Akdeniz University (2018-2022)

Prof. Dr. Nicholas D. Cahill, University of Wisconsin-Madison (2018-2022)

Prof. Dr. Thomas Corsten, Universität Wien (2014-2018)

Prof. Dr. Edhem Eldem, Boğaziçi University / Collège de France (2018-2022)

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Emeritus, Istanbul University (2016-2020)

Prof. Dr. C. Brian Rose, University of Pennsylvania (2018-2022)

Prof. Dr. Christof Schuler, DAI München (2017-2021)

Prof. Dr. R. R. R. Smith, University of Oxford (2016-2020)