Contents for all issues

Contents of Volumes I-XX (1996-2017)

No. XXI / 2018

Gizem Kartal, 
The Neolithic Cave Settlements of the Antalya Region in Southwestern Anatolia:
A Comparative Perspective in Terms of Chipped Stone Assemblages, Adalya XXI, 2018, 1-18.
Derya Yalçıklı,
Two Neolithic Ritual Centers in East Mysia (NW Turkey): The Baltalıin and İnkaya Caves, Adalya XXI, 2018, 19-44.
Nurcan Kayacan, 
Oval Points and Cattle-Hunting Practices in Central Anatolia during the 8th Millennium BC, Adalya XXI, 2018, 45-61.
Yalçın Kamış, 
Acemhöyük Buluntuları Işığında Erken Tunç Çağı’nda Orta Anadolu’nun Güneyinde
Çark Yapımı Seramiğin Ortaya Çıkışı,  Adalya XXI, 2018, 63-83.
Murat Akar – Demet Kara,
Into the Hinterland: The Middle Bronze Age Building at Toprakhisar Höyük, Altınözü (Hatay, Turkey), Adalya XXI, 2018, 85-115.
Gonca Dardeniz – K. Serdar Girginer – Özlem Oyman-Girginer, 
A Pottery Kiln from Tatarlı Höyük (Adana, Turkey) and its Implications for Late Bronze Age Pottery Production in Cilicia and Beyond, Adalya XXI, 2018, 117-134.
S. Gökhan Tiryaki, 
The Sanctuary with the Relief of the “Twelve Gods” in the Elmalı Highlands: On the Iconography of “Leto, her children, and the Nymphs” in Ancient Southwest Anatolia, Adalya XXI, 2018, 135-150.
Elif Özer – Murat Taşkıran,
The Sillyon Main City Gate, Adalya XXI, 2018, 151-173.
Şükrü Özüdoğru – Düzgün Tarkan,
Kibyra Geç Antikçağ Hamamı, Adalya XXI, 2018, 175-210.
Mustafa Adak,
Die Melas-Brücke bei Kotenna und die Familie des Stanamoas, Adalya XXI, 2018, 211-228.
Urs Peschlow,
Die Gabriel-Platte in Antalya. Rekonstruktion und ursprünglicher Kontext,  Adalya XXI, 2018, 229-244.
Ünal Demirer – Nilgün Elam, 
Lead Seals of the Kibyra Excavations, Adalya XXI, 2018, 245-276.
Aytaç Dönmez, 
Xanthos West Agora II: Alteration and Transformation in the Byzantine Period, Adalya XXI, 2018, 277-314.
Metin – Salih Soslu, 
The Altıkapılı Cave Church at Pisidia, Adalya XXI, 2018, 315-333.
Merih Erol, 
Becoming Protestant: Greek Orthodox Responses to Conversion in 19th-Century Ottoman Anatolia, Adalya XXI, 2018, 335-362.
Evren Dayar, 
1853 Antalya İsyanı, Adalya XXI, 2018, 363-378.
Funda Solmaz Şakar – Neriman Şahin Güçhan,
Building System Characterization of Traditional Architecture in Cappadocia, Turkey, Adalya XXI, 2018, 379-409.

No. XX / 2017

Rana Özbal,
Reconsidering Identity in the Halaf World: A Study of Coarse Wares in Sixth Millennium North Mesopotamia,, Adalya XX, 2017, 1-20.
Abdullah Hacar,
İlk Tunç Çağı’na Tarihlenen Anadolu Metalik Çanak Çömleğine İlişkin Yeni Bilgiler:
Göltepe Buluntuları, Adalya XX, 2017, 21-40.
Bekir Özer,
Pedasa Athena Kutsal Alanı Arkaik Dönem Kıbrıs Mortarları ve Bölgeler Arası Ticari
İlişkilerdeki Rolü, Adalya XX, 2017, 41-67.
Elçin Doğan Gürbüzer – Cennet Pişkin Ayvazoğlu,
Klaros’tan Pişmiş Toprak Barbitoslu Figürinlerin İkonografisi , Adalya XX, 2017, 69-82.
Gökhan Çoşkun,
A One-Edged Curved Sword from Seyitömer Höyük, Adalya XX, 2017, 83-109.
Sevgi Sarıkaya,
The Diplomatic and Strategic Maneuvers of Tissaphernes, Satrap of Sardis, Adalya XX, 2017, 111-133.
Marko Kiessel,
Hof- und Fassadengräber auf der Karpashalbinsel Zyperns? Bemerkungen zu Kammergräbern in der Flur „Spilious“ nahe Aphendrika, Adalya XX, 2017, 135-156.
Erkan Dündar – Ali Akın Akyol,
Unguentarium Production at Patara and a New Unguentarium Form: Archaeological and Archaeometric Interpretation, Adalya XX, 2017, 157-179.
Hülya Kökmen Seyirci,
Ksanthos Güney Kent Kapısı ve Evreleri, Adalya XX, 2017, 181-211.
Julian Bennett,
“Becoming a Roman”: Anatolians in the Imperial Roman Navy, Adalya XX, 2017, 213-240.
Lisa Peloschek – Martin Seyer – Banu Yener-Marksteiner – Philip Bes,
Limestone, Diorite and Radiolarite: First Petrographic Data of Fired Clay Objects from Limyra (Southwest Turkey), Adalya XX, 2017, 241-266.
Burhan Varkıvanç,
The Stone Architecture of the Proskene of the Theater in Kaunos,  Adalya XX, 2017, 267-289.
Ümit Aydınoğlu,
Doğu Dağlık Kilikia’daki Kırsal Yerleşimlerde Peristyl Avlulu Konutlar, Adalya XX, 2017,  291-314.
Pınar Özlem-Aytaçlar,
Some Inscriptions from Pisidia, Adalya XX, 2017, 315-322.
Guntram Koch,
Überlegungen zum Ende der Sarkophag-Produktion in Kleinasien, Adalya XX, 2017, 323-355.
Gökçen Kurtuluş Öztaşkın – Sinan Sertel,
Olympos Piskoposluk Kilisesi’ndeki Nef Ayırımı Düzenlemeleri ve Levha Yanı Uygulaması, Adalya XX, 2017, 357-373.
Peter Talloen – Ralf Vandam – Manuela Broisch – Jeroen Poblome,
A Byzantine Church Discovered in the Village of Ağlasun (Burdur): Some More Light on Dark Age Pisidia, Adalya XX, 2017, 375-404.
İzzet Duyar – Derya Atamtürk,
Tlos (Seydikemer, Muğla) Kazılarında Ortaya Çıkartılan Orta Bizans Dönemi İskeletlerinde
Ağız ve Diş Sağlığı, Adalya XX, 2017, 405-421.
Ebru Fındık,
Bir Güzellik Nesnesi Olarak Cam Bilezikler: Demre/Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Buluntuları
(1989-2016), Adalya XX, 2017, 423-448.
Güven Dinç,
The Social and Economic Status of the Rum (Greeks) of Antalya in the First Half of the
19th Century, Adalya XX, 2017, 449-490.

Book Review

Netice Yıldız,
A New Book about Kyrenia, the Harbour Town of Cyprus,  Adalya XX, 2017, 491-497.

No. XIX / 2016

Hande Bulut,
Karain Mağarası Örnekleri Işığında Bark Extractor (Ağaç Kabuğu Soyucu):
Yeni Bir Öneri, Adalya XIX, 2016, 1-16
Emma L. Baysal,
Beadwork in a Basket: An Ornamental Item from the Final Halaf Level of Mersin Yumuktepe, Adalya XIX, 2016, 17-29.
Gonca Dardeniz
Cultic Symbolism at the City Gates: Two Metal Foundation Pegs from Tell Atchana,
Alalakh (Turkey), Adalya XIX, 2016, 31-50.
S. Gökhan Tiryaki,
Demir Çağ Milyas Mezarlıkları ve Ölü-Gömme Gelenekleri Üzerine Bir Ön-Değerlendirme, Adalya XIX, 2016, 51-74.
Pınar Bursa Sturtevant,
Eskiçağ’da Anadolu’nun Güney ve Batısında Yer Alan Bölgelerde Balık ve Balıkçılık, Adalya XIX, 2016, 75-94.
Laura Slatkin,
Sophocles’ Antigone and the Paradoxes of Language, Adalya XIX, 2016, 95-102.
Hüseyin Sami Öztürk,
Myra’dan Lykia Birliği Rahibi Platon ile Ailesinin Onurlandırılması,  Adalya XIX, 2016, 103-114.
Ebru N. Akdoğu Arca,
Lykia’ya Özgü Bir Kavram Olarak Sitometroumenoi Andres’i Plinius’un X,
116/117. Mektupları Işığında Yeniden Değerlendirme, Adalya XIX, 2016, 115-132.
Murat Tozan,
Some Remarks on the Date of Caesar’s Capture by Cilician Pirates, Adalya XIX, 2016, 133-150.
Hakan Öniz,
Demre Beymelek Gölü’nde Sualtında Kalmış Liman ve Yapı Formları, Adalya XIX, 2016, 151-168.
Işıl R. Işıklıkaya-Laubscher,
Perge Mozaik Atölyeleri ve Akdeniz Havzası Mozaik Ekolleri İçerisindeki Yeri, Adalya XIX, 2016, 169-227.
Mark Wilson,
Saint Paul in Pamphylia: Intention, Arrival, Departure,  Adalya XIX, 2016, 229-250.
Hatice Pamir – Nilüfer Sezgin,
The Sundial and Convivium Scene on the Mosaic from the Rescue Excavation in a
Late Antique House of Antioch, Adalya XIX, 2016, 251-280.
Elmon Hançer,
Kilikya Ermeni Prensliği’nin İkinci Başkenti Anavarza, Adalya XIX, 2016, 281-312.
Cemal Bali Akal,
Rencontres Méditerranéennes autour de Spinoza. Asaf Hâlet, Pessoa, Calvino… et l’inconnue Maria Barbas, Adalya XIX, 2016, 313-321.
Marko Kiessel – Sevinç Kurt – Yasemin Mesda,
The Abandoned Khan of Louroujina, Cyprus: A Case Study of a Vanishing Building Type, Adalya XIX, 2016, 323-347
Erin L. Thompson,
J. Paul Getty’s Motivations for Collecting Antiquities, Adalya XIX, 2016, 349-366.
Kemal Reha Kavas,
Akdeniz Yaylalarında Transhümant Mekân Örüntülerinin Karşılaştırmalı Analizi:
Belgeler Işığında Antalya (Türkiye) ve Abruzzo (İtalya), Adalya XIX, 2016, 367-395.
François Hartog,
La présence du témoin, Adalya XIX, 2016, 397-408.

No. XVIII / 2015

İrfan Deniz Yaman,
Orta Paleolitik Dönem’de Karain Mağarası E ve B Gözleri Arasındaki Bağlantı, Adalya XVIII, 2015, 1-31.
Ralf Becks,
Eine chalkolithische Höhlensiedlung in Pisidien: İncirdere Mağarası, Adalya XVIII, 2015, 33-43.
Tarkan Kahya – H. Ali Ekinci,
Temples to the Mother Goddess Discovered on the Düver Peninsula, Adalya XVIII, 2015, 45-71.
F. Eray Dökü,
Manca ve Hasanpaşa’daki Yeni Bulgular Işığında Kabalis Ölü Gömme Geleneklerinin Yeniden Değerlendirilmesi, Adalya XVIII, 2015, 73-100.
İnci Delemen – Emine Koçak – H. Ali Ekinci,
Two Bronze Heads from Melli / Kocaaliler near Burdur, Adalya XVIII, 2015, 101-120.
Nihal Tüner Önen – Fatih Yılmaz,
A New Athena Polias Votive Inscription from the Phaselis’ Acropolis, Adalya XVIII, 2015,121-131.
Rinse Willet – Jeroen Poblome,
The Scale of Sagalassos Red Slip Ware Production – Reconstructions of Local Need and Production Output of Roman Imperial Tableware, Adalya XVIII, 2015,133-157.
Hüseyin Sami Öztürk,
Kocain (Antalya) Eirenarkhes, Anteirenarkhes ile Diogmites Yazıtlarının Yeniden Değerlendirilmesi, Adalya XVIII, 2015, 159-180.
Burhan Varkıvanç,
Periaktoi at the Theatre of Kaunos, Adalya XVIII, 2015, 181-202.
Gamze Kaymak,
Side P Tapınağı’nda Yeni Araştırmalar, Yeni Bulgular ve Yeni Yorumlar, Adalya XVIII, 2015, 203-240.
Murat Durukan,
Geç Antik Çağ’da Doğu Akdeniz’deki Ekonomik Gelişmenin Nedenleri: İpek Yolu ve Baharat Yolu’nun Rolü, LR1 Amphoraları ve Kilikia’daki Diğer Kanıtlar, Adalya XVIII, 2015, 241-257.
Julian Bennett,
Christianity in Lycia: From its beginnings to the “Triumph of Orthodoxy”, Adalya XVIII, 2015, 259-287.
Ayşe Aydın,
Aziz Konon Tasvirli Bir Menas Ampullası, Adalya XVIII, 2015, 289-302.

 

Ebru Fatma Fındık,
Myra/Demre, Aziz Nikolaos Kilisesi Rum Mezarlığından Boucla ve Gouna Örnekleri, Adalya XVIII, 2015, 303-323.

 

Kemal Reha Kavas,
Environmental Anesthesia and False Vernacular Architecture: The Case Study of the Western Taurus Mountains, Adalya XVIII, 2015, 325-350.

No. XVII / 2014

Nikos Efstratiou – Paolo Biagi – Elisabetta Starnini,
The Epipalaeolithic Site of Ouriakos on the Island of Lemnos and its Place in the Late Pleistocene Peopling of the East Mediterranean Region, Adalya XVII, 2014, 1-23.
Süleyman Özkan –  Mücella Erdalkıran,
Yeni Buluntuların Işığında Çukurkent Neolitik Yerleşimi, Adalya XVII, 2014, 25-43.
Hale Güney,
Same Type, Different Legend: Anchiale or Soloi?, Adalya XVII, 2014, 45-54.
H. Asena Kızılarslanoğlu –  Erkan Alkaç,
Elaiussa’da Ele Geçen Hellenistik Dönem Rhodos Amphora ve Amphora Mühürleri, Adalya XVII, 2014, 55-68.
Deniz Kaplan,
Doğu Dağlık Kilikia’da (Olba Bölgesi) Erken İmparatorluk Dönemi’nde İmar Hareketliliğindeki Durgunluk ve Isodom Kuleler: Dağlık Kilikia-Isauria İsyanları, Adalya XVII, 2014, 69-83.
Hamdi Şahin – Aşkım Özdizbay,
Dağlık Kilikia Kurşun Kalesi Tapınağı ve Stoasına İlişkin Yeni Öneriler, Adalya XVII, 2014, 85-121.
İnci Delemen – Emine Koçak,
The Dancing Attis: A Bronze Statue from the Macellum, Adalya XVII, 2014, 123-144.
B. Ayça Polat Becks – Hüseyin Metin,
Pisidia’dan Plouton-Kore Betimli Bir Adak Steli ve Yöre Kültü Hakkında Düşündürdükleri, Adalya XVII, 2014, 145-158.
Filiz Cluzeau,
An Homeric Dream Oracle from Termessos, Adalya XVII, 2014, 159-179.
Emma L. Baysal – Hugh Elton,
A tomb with a view: the rock-cut cemetery at Alahan in Isauria, Adalya XVII, 2014, 181-208.
Mehmet Oktan – Gülcan Şaroğlu,
Eine neue Widmungsinschrift des Statthalters Valerius Diogenes für Konstantin den Großen aus dem pisidischen Antiochia, Adalya XVII, 2014, 209-220.
Nevzat Çevik – Süleyman Bulut,
Andriake Doğu Hamamı: Bölgenin Hamam Mimarlığına Işık Tutan Yeni Bir Örnek, Adalya XVII, 2014, 221-262.
Eric Laufer – Johannes Lipps,
Eine frühbyzantinische Kirche beim pisidischen Pednelissos und ihre kaiserzeitlichen Spolien, Adalya XVII, 2014, 263-279.
Çiğdem Gençler-Güray –  Nilüfer Peker,
A Figure-Engraved Glass Bowl from the early Byzantine Period, Adalya XVII, 2014, 281-294.
Hatice Durgun,
XIX. yy.’da Elmalı Abdal Musa Dergâhı Şeyhliği ve Vakıflarına Yönelik Müdahaleler, Adalya XVII, 2014, 295-309.
Mehmet Ak,
Antalya’da İdari Yapı ve Nüfus (1915), Adalya XVII, 2014, 311-350.

No. XVI / 2013

Refik Duru,
Burdur Bölgesi Prehistorik Kültür Dönemlerinin İsimlendirilmesiyle İlgili Bazı Düşünceler, Adalya XVI, 2013, 1-14.
Ralf Becks,
Prehistoric Island and Lake-Shore Settlements in the Lake District of Southwest Anatolia, Adalya XVI, 2013, 15-30.
Özdemir Koçak – Mustafa Bilgin,
Afyonkarahisar Üçin Buluntuları Işığında Batı Anadolu Prehistoryası Üzerine Yeni Gözlemler, Adalya XVI, 2013, 31-48.
Gülsün Umurtak,
Some Comments on a Few Intriguing Seals Found in the EBA Settlements at Hacılar Büyük Höyük and a Seal from Burdur Museum, Adalya XVI, 2013, 49-59.
Dinçer Savaş Lenger,
Yeni Bulgular Işığında Kaunos’a Atfedilen Makedon Krali Darpları, Adalya XVI, 2013, 61-69.
Ferit Baz,
Aspendos Kentinde İmparator Kültüne İlişkin Gözlemler, Adalya XVI, 2013, 71-83.
Özgür Turak,
Perge’nin Kuzey-güney Doğrultulu Sütunlu Caddesi’nden İdeal Bir Kadın Başı, Adalya XVI, 2013, 85-92.
Nihal Tüner Önen,
Hadrians Reisen im östlichen Mittelmeer anhand neuer Inschriften aus Phaselis, Adalya XVI, 2013, 93-106.
Hüseyin Sami Öztürk – Ceren Pilevneli,
Halûk Perk Müzesi’nden Lucius Artorius Marcianus’un Zeus Keraunios’a Adağı, Adalya XVI, 2013, 107-118.
A. Oğuz Alp,
Aksu – Zindan Mağarası ΜHTHP ΘΕΩΝ ΟΥΕΓΕΙΝΟΣ Kutsal Alanının Restitüsyonu, Adalya XVI, 2013, 119-140.
Emanuele Casagrande Cicci,
The Bathing Complexes of Anazarbos and the Baths of Cilicia, Adalya XVI, 2013, 141-166.
Erkan Dündar,
Remarks on the Possible Uses of a Late Cnidian Stamped Amphora from Patara, Adalya XVI, 2013, 167-175.
F. Eray Dökü –  M. Can Kaya,
The Architecture and Function of the Stadium of Kibyra, Adalya XVI, 2013, 177-201.
Julian Bennett,
CIG 9155B (Anazarbos): An Epigraphic Record of a numerus Phalangarium?, Adalya XVI, 2013, 203-211.
Diether Schürr,
Beobachtungen zu den Zwölfgötter-Reliefs in Lykien, Adalya XVI, 2013, 213-223.
Mehmet Özsait – Guy Labarre – Murat Arık – İlhan Güceren,
Nouvelles inscriptions sur le territoire d’Apollonia Mordiaion, Adalya XVI, 2013, 225-239.
Marko Kiessel,
Spätantike Kapitellausstattungen in Zypern. Das Thermen-Gymnasium von Salamis/Constantia und der Forumbereich von Kourion, Adalya XVI, 2013, 241-260.
Serra Durugönül – Deniz Kaplan – Ulus Tepebaş,
Adrassos’da (Isauria) Paganizm ve Hıristiyanlık Arasında Bir Lahit, Adalya XVI, 2013, 261-284.
Bülent İşler,
Orta Likya’da Erken Bizans Dönemi Yerleşimleri ve Kırsal Konut Mimarisi, Adalya XVI, 2013, 285-304.
Özgü Çömezoğlu,
Andriake B Kilisesi’nden Bronz Objeler, Adalya XVI, 2013, 305-320.

No. XV / 2012

Işın Yalçınkaya – Kadriye Özçelik,
Karain Mağarası’nın Kültürel ve Çevresel Verileri Işığında Anadolu Orta Paleolitik’inin Değerlendirilmesi, Adalya XV, 2012, 1-12.
Tarkan Kahya,
The Rock-cut Tomb on the Düver Peninsula: An Early Example from Pisidia and Remarks on Cultural Interactions, Adalya XV, 2012, 13-32.
Hatice Pamir – İnanç Yamaç,
Antiokheia ad Orontes Suyolları, Adalya XV, 2012, 33-64.
H. Şahin,
Korykion Antron’daki Tapınak Zeus Tapınağı mıdır?, Adalya XV, 2012, 65-79.
Filiz Dönmez-Öztürk,
Ordo Senatoriusa Mensup Lykialıların Prosopografyası, Adalya XV, 2012, 81-113.
Julian Bennett,
The Garrison of Cilicia during the Principate, Adalya XV, 2012, 115-128.
Ümit Aydınoğlu,
Kanytella Nekropolisi: Yeni Buluntular Işığında Bir Değerlendirme, Adalya XV, 2012, 129-158.
Senem Özden-Gerçeker,
Two Italian Sigillata Fragments from Perge, Adalya XV, 2012, 159-170.
Mehmet Özsait – Guy Labarre – Nesrin Özsait – İlhan Güceren,
Sites et statuts des communautés en Pisidie: l’exemple des Hadrianoi et des Moulasseis, Adalya XV, 2012, 171-201.
Aliye Erol-Özdizbay,
Perge Sikkelerinde Agonistik Ödül Taçları, Adalya XV, 2012, 203-221.
Özgür Turak,
An Attic-Type Dionysiac Sarcophagus from Perge, Adalya XV, 2012, 223-245.
Ayşe Aydın,
Dağlık Kilikia’da Yeni Keşfedilen Merkezi Planlı Yapılara İki Örnek: Küstüllü-Felicek ve Hisar’daki Tetrakonkhos Planlı Yapılar, Adalya XV, 2012, 247-264.
Georges Kiourtzian,
Selçukluları Beklerken: 1199’un Küçük Asya’sında Alanya Surlarından Bir Yazıt, Adalya XV, 2012, 265-274.
Nida Naycı,
Integrated Management Policies in Archaeological Sites and the Involvement of Local People: Proposals for the Ancient Olba Territorium, Mersin, Adalya XV, 2012, 275-306.

No. XIV / 2011

Gülsün Umurtak,
Understanding the Hacılar II Settlement,  Adalya XIV, 2011, 1-16.
Mustafa Bulba,
Kaunos Demeter Kayalığından ele geçen Kıbrıs Heykelcikleri, Adalya XIV, 2011, 17-30.
Alice Landskron,
Zur Komposition der Friese auf der Nord- und Ostseite des Heroons von Trysa, Adalya XIV, 2011, 31-56.
Christian Marek,
Kaunos und Lykien, Adalya XIV, 2011, 57-62.
Alime Çankaya – Hüseyin Köker,
Dumancık Kistophor Definesi, Adalya XIV, 2011, 63-70.
Ümit Aydınlıoğlu – Ümit Çakmak,
A Rural Settlement in the Rough Cilicia-Isauria Region: Karakabaklı, Adalya XIV, 2011, 71-101.
Fatih Onur,
Gagates: θαυμάσιος λίθος Antikçağ’da Meşhur bir Taşın Kullanım Alanları ve Yataklarının Yeriyle İlgili Bir Değerlendirme, Adalya XIV, 2011, 103-118.
Julian Bennett,
Why did Claudius Annex Lycia?, Adalya XIV, 2011, 119-136.
Murat Durukan,
Olba Teritoryumunda Hellenleştirme ve Romalılaştırma Politikalarının Arkeolojik İzleri, Adalya XIV, 2011, 137-188.
Murat Arslan –  Nihal Tüner Önen,
Akdeniz’in Korsan Yuvaları: Kilikia, Pamphylia, Lykia ve Ionia Bölgelerindeki Korykoslar, Adalya XIV, 2011, 189-206.
Gürkan Ergin,
How to Transform an Isaurian into a Subject? The Roman Army as a Foucaultian Technology of Power, Adalya XIV, 2011, 207-222.
Burhan Varkıvanç – H. Kökmen,
Attaleia’nın Anıtsal Mezarları Üzerine Bazı Gözlemler, Adalya XIV, 2011, 223-235.
N. Eda Akyürek Şahin,
Antalya Müzesi’nden İki Hekateion, Adalya XIV, 2011, 237-257.
Hüseyin Sami Öztürk – Hakkı Emirhan Süel,
Tloslu Ptolemaios’un Mezar Yazıtı, Adalya XIV, 2011, 259-265.
Mehmet Özsait – G. Labarre – Nesrin Özsait,
Nouvelles inscriptions et monuments de la vallée d’Apollonia (Phrygie-Pisidie), Adalya XIV, 2011, 267-286.
Serra Durugönül,
Silifke Müzesi’nden Dionysos-Pan Heykeli ve İki Torso, Adalya XIV, 2011,
 287-296.
İnci Delemen,
The Colossal Statue of Lucius Verus Recently Discovered in Perge, Adalya XIV, 2011, 297-314.
Ayşe Aydın,
Side Müzesi’ndeki Sigma Formlu Tabla, Adalya XIV, 2011, 315-326.
Altan Çetin,
Memlûklerin Kıbrıs ile İlişkileri, Adalya XIV, 2011, 327-344.

No. XIII / 2010

Cevdet Merih Erek,
A new Epi-Paleolithic Site in the Northeast Mediterranean Region: Direkli Cave (Kahramanmaraş, Turkey), Adalya XIII, 2010, 1-17.
Gülsün Umurtak,
Questions Arising from a Bulla Found in the EBA II Settlement at Bademağacı, Adalya XIII, 2010, 19-27.
Nevzat Çevik –  İsa Kızgut –  Süleyman Bulut,
Rhodiapolis, as a Unique Example of Lycian Urbanism, Adalya XIII, 2010, 29-63.
Hamdi Şahin – Fethi Ahmet Yüksel – Ziya Görücü,
Korykion Antron ve Göztepesi: Eski Problemler, Yeni Bulgular, Yeni Çözüm Önerileri, Adalya XIII, 2010, 65-89.
Mehmet Özsait – Guy Labarre – Nesrin Özsait – İlhan Güceren,
Taşkapı: un chôrion sur le territoire d’Adada?, Adalya XIII, 2010, 91-109.
Guntram Koch,
Sarkophage der römischen Kaiserzeit in der Türkei, Ein Überblick (mit einer Bibliographie) Adalya XIII, 2010, 111-182.
İnci Delemen,
A Bust of Antinous from Perge, Adalya XIII, 2010, 183-194.
Aşkım Özdizbay,
Perge’den bir İmparator Kültü Rahibi Portresini Kimliklendirme Önerisi, Adalya XIII, 2010, 195-203.
Heidemarie Koch,
Die Feldzüge Shapurs d. Gr. (240-271 n.Chr.) Anatolien um die Mitte des 3. Jahrhunderts n.Chr., Adalya XIII, 2010, 205-222.
Pınar Özlem Aytaçlar,
Some Unpublished Inscriptions in the Isparta Museum, Adalya XIII, 2010, 223-241.
Ümit Aydınlıoğlu,
The Farms in Rough Cilicia in the Roman and Early Byzantine Periods, Adalya XIII, 2010, 243-282.
Paul Kessener,
Stone Sawing Machines of Roman and Early Byzantine Times in the Anatolian Mediterranean, Adalya XIII, 2010, 283-304.
Ayşe Aydın,
Adana Müzesi’ndeki Altıgen Gövdeli Buhurdan, Adalya XIII, 2010, 305-320.
Celal Şimşek – Barış Yener,
An Ivory Relief of Saint Thecla, Adalya XIII, 2010, 321-334.
Nevzat Çevik – Özgü Çömezoğlu –  Hüseyin Sami Öztürk –  İnci Türkoğlu,
A Unique Discovery in Lycia: The Ancient Synagogue at Andriake, Port of Myra, Adalya XIII, 2010, 335-366.
Zeliha Demirel Gökalp – Şener Yıldırım,
Lykia Olympos’unda Bir Restitüsyon Denemesi, Adalya XIII, 2010, 367-387.
Engin Akyürek – Ayça Tiryaki,
Rhodiapolis Piskoposluk Kilisesi Kazılarından Üç Mimari Plastik Eser Üzerine Değerlendirmeler, Adalya XIII, 2010, 389-403.
Z. Kenan Bilici,
Alanya-Selçuklu Sarayı Kazılarında Bulunan Alçı Bezeme Parçaları Üzerine Bazı Gözlemler, Adalya XIII, 2010, 405-416.
Ali Akın Akyol – Yusuf Kağan Kadıoğlu – Şahinde Demirci,
Antalya Yivli Minare Arkeometri Çalışmaları, Adalya XIII, 2010, 417-431.

No. XII / 2009

Gülsün Umurtak,
A Study of three numerical (!) Tablets and a Stamp Seal from the Early Bronze Age Settlement a Bademağacı Höyük, Adalya XII, 2009,1-10.
Mustafa Bulba,
Frühe kaunische Keramik – Karisch oder Lykisch?, Adalya XII, 2009, 11-27.
Sedef Çokay-Kepçe,
The Pottery from Burdur Uylupınar Necropolis, Adalya XII, 2009, 29-76.
Murat Durukan,
The Connection of Eastern and Central Cilicia with Piracy, Adalya XII, 2009, 77-102.
Hüseyin Sami Öztürk – Halûk Perk,
A Votive Offering to Meter Tymenaia, Adalya XII, 2009, 103-106.
Serra Durugönül,
Terracotta Statuette of “Bathing Aphrodite”?, Adalya XII, 2009, 107-116.
Guntram Koch,
Klinen-Deckel lokaler Sarkophage der Kaiserzeit in Kleinasien, Adalya XII, 2009, 117-143.
İsa Kızgut – Süleyman Bulut – Nevzat Çevik,
An East Lycian City: Idebessos, Adalya XII, 2009, 145-172.
İnci Delemen,
Two New Potrait Heads with Priestly Crowns from Perge, Adalya XII, 2009, 173-184.
Julian Bennett,
A Prefect of the ala I Ulpia Dromedariorum Palmyrenorum milliaria from Attaleia? IGR 3.777 re-assessed, Adalya XII, 2009, 185-195.
Mehmet Özsait – Guy Labarre – Nesrin Özsait,
Timbriada et Tynada (Pisidie), Adalya XII, 2009, 197-219.
Hamdi Şahin,
A new dedication to Athena from Diocaesarea (Uzunburç), Adalya XII, 2009, 221-230.
Nevzat Çevik – İsa Kızgut – Süleyman Bulut,
Rhodiapolis Baths: The First Evaluation Following the Excavations and its Contribution to the Knowledge on Lycian Baths Architecture and Technique, Adalya XII, 2009, 231-260.
Nuray Gökalp –  Ebru N. Akdoğu Arca,
Antalya’dan Yeni Adak Yazıtları, Adalya XII, 2009, 261-275.
Ayşe Aydın,
Burdur ve Side Müzesi’ndeki Figürlü İki Buhurdan, Adalya XII, 2009, 277-297.
Fatih Onur,
The Roman Army in Pamphylia: From the Third to Sixth Centuries A.D., Adalya XII, 2009, 299-318.
Demet Ulusoy Binan – Can Binan,
Ağzıkara Han Örneğinde Anadolu Selçuklu Dönemi Taşçı İşaretlerinin Belgelenmesi Üzerine Sistematik Bir Yaklaşım, Adalya XII, 2009, 319-345.
Scott Redford,
The Inscription of the Kırkgöz Hanı and the Problem of Textual Transmission in Seljuk Anatolia, Adalya XII, 2009, 347-359.
Ömür Dilek Erdal,
Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Geç Bizans ve Yakınçağ İnsanlarının Yaşam Biçimleri, Adalya XII, 2009, 361-388.
Burhan Varkıvanç,
Antalya Kaleiçi’nde Taş Mimarideki Teknik Sürekliliğe İlişkin Bir Gözlem, Adalya XII, 2009, 389-401.

No. XI / 2008

Gülsün Umurtak,
Some Observations on a Group of Buildings and their finds from the Early Neolithic II/2 Settlement at Bademağacı, Adalya XI, 2008, 1-19.
Erkan Dündar,
Some Observations on a North-Syrian/Cilician Jug in the Antalya Museum, Adalya XI, 2008, 21-33.
H. Kübra Ensert – Ahmet Gümüş –  Demet Kara,
The Stele of Erzin, Adalya XI, 2008, 35-47.
Murat Aslan
Eurymedon Muharebesi’nden Sonra Aspendos ve Genel Olarak Pamphylia’nın Durumuna Bir Bakış, Adalya XI, 49-61.
Nevzat Çevik – Süleyman Bulut,
The rediscovery of GAGAE / GAXE in the south-east corner of Lycia. New finds from the total surface surveys, Adalya XI, 2008, 63-98.
Thomas Corsten,
Die Grabinschrift des Priesters Albasis in Myra, Adalya XI, 2008, 99-107.
Burak Takmer –  Nihal Tüner Önen,
Batı Pamphylia’da Antik Yol Araştırmaları: Via Sebaste’nin Perge-Klimaks Arası Güzergahında Yeni Bir Yol Kalıntısı, Adalya XI, 2008, 109-132.
Çilem Uygun –  Eray Dökü,
Kibyra Yerel Kırmızı Astarlı Seramiklerinden Örnekler, Adalya XI, 2008, 133-163.
Guntram Koch,
Kinder-Sarkophage der römischen Kaiserzeit in Kleinasien, Adalya XI, 2008, 165-187.
Nevzat Çevik,
Northeast Lycia. The New Evidence – Results from the past ten years from the Bey Mountains Surface Surveys, Adalya XI, 189-233.
Şevket Aktaş,
Tombs of the Exedra Type and Evidence from the Pataran Examples, Adalya XI, 235-261.
Ergun Kaptan,
Kelenderis’te Alaşım Metalurjisine Ait Buluntular, Adalya XI, 263-268.
Ayşe Aydın,
Adana, Anamur ve Silifke Müzesi’ndeki Figürlü Paye ve Levhalar, Adalya XI, 269-286.
Özgü Çömezoğlu,
Myra’s Place in Medieval Glass Production, Adalya XI, 2008, 287-295.
Engin Akyürek,
Palamutdüzü: A Medieval Byzantine Village Settlement in the Bey Mountains, Adalya XI, 2008, 297-318.
T. M. P. Duggan,
The paintwork and plaster on Evdir and Kırkgöz Hans by Antalya- and some implications drawn concerning the original appearance of 13th c. Seljuk State buildings, Adalya XI, 319-358.
Altan Çetin,
Akdeniz Ticaretinde Memlûklar Devri Mısır – Anadolu Mübadelesi, Adalya XI, 359-371.
Sema Bilici,
Bazı Örnekleriyle Alanya Kalesi Kazılarında Bulunan İthal Kıbrıs Sırlı Seramikleri, Adalya XI, 2008, 373-397.

No. X / 2007

Gülsün Umurtak,
Silos in Neolithic Settlements of Burdur-Antalya Region, Adalya X, 2007, 1-16.
Mehmet Özhanlı,
Side’de Bulunan Bir Yeni Hitit Eserinin Düşündürdükleri, Adalya X, 2007, 17-30.
Şükrü Özdoğru,
Pttara and the Dynast Wakhssepddimi II. (Wekhssere II), Adalya X, 2007, 31-48.
Burhan Varkıvanç,
Zum Fenster des sog. hellenistischen Baues in Sillyon, Adalya X, 2007, 49-61.
Orhan Köse – Recai Tekoğlu,
Money Lending in Hellenistic Lycia: The Union of Copper, Adalya X, 2007, 63-79.
Elif Uğurlu,
Olympos ve Zeniketes’in Kalesinin Lokalizasyonu, Adalya X, 2007, 81-103.
Nevzat Çevik – Süleyman Bulut,
The Belen and Kelbessos farmsteads with towers on the border of Pisidia-Lycia and some thoughts on security in the countryside, Adalya X, 2007, 105-130.
Julian Bennett,
The Roman Army in Lycia and Pamphylia, Adalya X, 2007, 131-153.
Neslihan Yılmaz,
Necropoleis and Funerary Monuments in Pisidia during the Roman Period, Adalya X, 2007, 155-204.
Mehmet Özsait – Guy Labarre – Nesrin Özsait,
Nouvelles inscriptions de Senitli Yayla (Pisidie), Adalya X, 2007, 205-222.
F. Fatih Gülşen,
Wall Heating Systems in the Roman Period Lycian Baths -The Examples from Patara and Tlos-, Adalya X, 2007, 223-258.
Guntram Koch,
Das Heiligtum des Hg. Theodoros bei Holmoi (Isauria) Wiedergefunden!, Adalya X, 2007, 259-270.
Ayşe Aydın,
Adana Müzesindeki Kurşun Lahitler, Adalya X, 2007, 271-283.
C. Şimşek – Bahadır Duman,
Laodikeia’da Bulunan Geç Antik Çağ Unguentarimları, Adalya X, 2007, 285-307.
T. M. P. Duggan,
A 13th century profile portrait seal depicting the face of the Rum Seljuk Sultan Alaed-Din Keykubat I (1220-37) from Antalya Province – precedents and possible influence, Adalya X, 2007, 309-449.
Scott Redford,
The Kıble Wall of the Kargı Hanı, Adalya X, 2007, 351-367.
A. Pelin Şahin Tekinalp,
Geleneksel Antakya Evlerinde Yer Alan Boyalı Nakışlar Üzerine Bir Değerlendirme: Başkent’ten Akdeniz’e Ulaşan Bezeme Programı, Adalya X, 2007, 369-386.
Mevlüt Çelebi,
Antalya Bölgesinde İtalyan Arkeoloji Heyetleri, Adalya X, 2007, 387-402.

No. IX / 2006

Mehmet Özsait – Guy Labarre – Nesrin Özsait,
Nouveaux témoignages sur le culte de Cybèle en Pisidie occidentale, Adalya IX, 2006, 1-31.
S. Gökhan Tiryaki,
A Preliminary Evaluation of the Spring Cult and Related Structures in Lycia, Adalya IX, 2006, 33-52.
Thomas Corsten,
Ein Epigramm für Poseidon als Gott der ländlichen Fruchtbarkeit, Adalya IX, 2006, 53-61.
Murat Durukan,
Doğu Dağlık Kilikya’da Mezarlar Üzerinde Görülen Bazı Semboller, Adalya IX, 2006, 63-82.
Celal Şimşek – Mustafa Büyükkolancı,
Laodikeia Antik Kenti Su Kaynakları ve Dağıtım Sistemi, Adalya IX, 2006, 83-103.
Chiara Giobbe,
A New Greek Inscription from Laertes (Rough Cilicia): Some Considerations about the Attribution of the Temple in the Agora and the Severan Exedra, Adalya IX, 2006, 105-115.
Ayşe Çaylak Türker,
Myra Seramik Hamur Gruplarının Kap Tipleri ile Değerlendirilmesi, Adalya IX, 2006, 117-148.
T. M. P. Duggan,
The Motifs Employed on Rum Seljuk 13th Century Eight Pointed Star Tiles from Antalya Province and Elsewhere in Anatolia: An Interpretation, Adalya IX, 2006, 149-219.
No. VIII / 2005
M. Hamdi Kan – Erkan Dündar,
Madduwatta ve Zippasla Dağı Ülkesi, Adalya VIII, 2005, 1-15.
Jürgen Borchhardt,
“Europa im Vilayet Antalya”, Westliche und östliche Mythologie an der Küste Lykiens, Adalya VIII, 2005, 17-57.
Claudia Tempesta,
Antiochus IV Epiphanes and Cilicia, Adalya VIII, 2005, 58-81.
Sencan Özbilge Altınoluk,
Some Obols and Hemiobols from Anamur Museum, Adalya VIII, 2005, 83-88.
Birol Can,
Antoninler Dönemi Baroğu Işığında Aspendos Tiyatrosu Bezemeleri, Adalya VIII, 2005, 89-119.
Nevzat Çevik,
New Finds from Neapolis Regarding the Cult of the Dead, Adalya VIII, 2005, 121-133.
Emanuela Borgia,
A New Funerary Cippus from Elaiussa Sebaste: Some Considerations Concerning Onomastics and Kinship, Adalya VIII, 2005, 135-150.
Taner Korkut,
Pisidia’da Chthonik Aphrodite Kültü, Adalya VIII, 2005, 151-165.
Mehmet Özsait – Guy Labarre – Nesrin Özsait,
Recherches dans le village de Kağılcık (Pisidie)  -Le sanctuaire rupestre et les inscriptions-, Adalya VIII, 2005, 167-189.
Süleyman Bulut,
Likya – Pamfilya – Pisidya Sınır Bölgesinden Sıradışı İki Zeytinyağı İşliği, Adalya VIII, 2005, 191-210.
Selda Baybo,
Glasfunde aus der “Weststadt” in Limyra aus den Kampagnen 2002-2004, Adalya VIII, 2005, 211-239.
Ayşe Aydın,
Kilikya ve İsaurya’daki Trikonkhos Planlı Yapılar, Adalya VIII, 2005, 241-262.
Semiha Yıldız Ötüken,
2002 Yılı Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Koruma-Onarım ve Belgeleme Çalışmaları, Adalya VIII, 2005, 263-285.
Nilay Karakaya,
The Burial Chamber Wall Paintings of Saint Nicholas Church at Demre (Myra) Following Their Restoration, Adalya VIII, 2005, 287-309.
Ayşe Çaylak Türker,
Myra’da Aziz Nikolaos’un Yağ Kültüyle İlişkili Seramik Kaplar, Adalya VIII, 2005, 311-327.
Sema Bilici,
Alanya-Tersane ve Kızıl Kule Çevresinden Bir Grup Sırlı Seramik, Adalya VIII, 2005, 329-349.
Z. Kenan Bilici,
A German Token Uncovered During the Alanya Citadel Excavations, Adalya VIII, 2005, 351-356.
T. M. P. Duggan,
Supplementary Data to be Added to the Chronology of Plague and Earthquakes in Antalya Province and in Adjacent and Related Areas, Adalya VIII, 2005, 357-398.

No. VII / 2004

Mehmet Özhanlı,
On the Cilician Origins of an Archaic “Cyprus” Limestone Head, Adalya VII, 2004, 1-14.
Süleyman  Bulut,
Erken Dönem Likya Sikkelerinde Triskeles Motifi, Adalya VII, 2004, 15-68.
Muzaffer Demir,
Peloponnesos Savaşı (İ.Ö. 431-404) Sırasında Karya ve Likya’ya Yönelik Atina Seferlerinin Amaçları: Yeni Bir Gözden Geçirme, Adalya VII, 2004, 69-99.
Ferim Tekoğlu,
Kyme’den Bir Porte: Hephaistion, Adalya VII, 2004, 101-122.
T. M. P. Duggan,
A Short Account of Recorded Calamities (earthquakes and plaques) in Antalya Province and Adjacent and Related Areas Over the Past 2,300 Years – an Incomplete List, Comments and Observations, Adalya VII, 2004, 123-170.
Hatice Palaz Erdemir,
Roma’nın Küçük Asya’da İdari Bir Meselesi: Bağımsız Şehirler, Adalya VII, 2004, 171-184.
Burhan Varkıvanç,
Zum Fragment einer Bekrönung aus dem Museum von Side, Adalya VII, 2004, 185-191.
Taner Korkut,
Niobe – Medea Trajedisi ? Pamphylia Lahdi Üzerinde İşlenen Frizin İkonografisine Yeni Bir Bakış, Adalya VII, 2004, 193-216.
Recai Tekoğlu,
Some Greek Inscriptions from Antalya, Adalya VII, 2004, 217-221.
Nevzat Çevik – Burhan Varkıvanç,
An Evaluation of the Roman Rural Baths of Lycia in the Light of Two New Examples from Trebenna and Typallia, Adalya VII, 2004, 223-249.
Mehmet Aydın,
Antakya ve Tarsus Eksenli İlk Dönem Hıristiyanlığı’na Bir Bakış, Adalya VII, 2004, 251-262.
Ayşe Aydın,
Boğsak Adası’ndaki Merkezi Planlı Yapı, Adalya VII, 2004, 263-278.
Giray Ercenk,
Şahkulu Baba Tekeli Ayaklanması, Adalya VII, 2004, 279-300.

No. VI / 2003

Remzi Yağcı,
Beyaz Astarlı (White Slip) II Kapları ve İ.Ö. II. Binde Kıbrıs Soli İlişkileri,  Adalya VI, 2003, 1-19.
Jürgen Borchhardt – Günter Neumann – Klaus Schulz
Tuminehi / Tymnessos, Adalya VI, 2003, 21-89.
Murat Arslan,
İ.Ö. 188 Yılından İ.Ö. 67 Yılına Kadar Lykia, Pamphylia ve Kilikia Trakheia Sahillerindeki Korsanlık Faaliyetleri: Nedenleri ve Sonuçları, Adalya VI, 2003, 91-118.
A. Vedat Çelgin,
Termessos Egemenlik Alanında Artemis Kültleri I: Ahırtaş-Örentepe (Kelbessos) Antik Yerleşmesindeki “Artemis Kelbessis” Kültü. Son Epigrafik Araştırmaların Katkılarına Bir Bakış, Adalya VI, 2003, 119-140.
A. Vedat Çelgin,
Termessos Egemenlik Alanında Artemis Kültleri II: Keldağ / Göldağ (Neapolis) Antik Yerleşmesindeki “Aspalos-Artemis Akraia” Kültü. Epigrafik ve Arkeolojik Veriler Işığında Bir Değerlendirme, Adalya VI, 2003, 141-170.
Simon Young,
Pamphylian Architectural Decoration in the Second Century AD: Purely Derivative or an Independent Tradition?, Adalya VI, 2003, 171-188.
Nevzat Çevik – Burhan Varkıvanç – İsa Kızgut – F. Fatih Gülşen,
A Settlement in Lycia: Darıözü / Kastabara, Adalya VI, 2003, 189-232.
S. Yıldız Ötüken,
Likya Bölgesi’ndeki Kazı ve Yüzey Araştırmaları Çerçevesinde Ortaçağ Seramikleri, Adalya VI, 2003, 233-249.
Sema Alpaslan
The Evaluation of the Motifs and Styles of the Architectural Sculpture of the Byzantine Age in Antalya and Lycia, Adalya VI, 2003, 251-264.
Ayşe Aydın,
Tarsus Müzesi’ndeki Daniel Betimli Levha, Adalya VI, 2003, 265-280.
Nilay Çorağan Karakaya,
Antalya’nın Demre (Myra) İlçesi’ndeki H. Nikolaos Kilisesi’nde Yer Alan Deesis Sahnesi, Adalya VI, 2003, 281-291.
İlhan Erdem,
Bir Ortaçağ Kenti Antalya: Geç Antik Dönem’den Selçuklular’ın  Sonuna Genel Bir Yaklaşım (II), Adalya VI, 2003, 293-303.
T. M. P. Duggan,
A 14th Century Account of Antalya’s Sunken Cities. A Historical Context and Literary Tradition, Adalya VI, 2003, 305-336.

No. V / 2001-2002

Burak Takmer – Ebru N. Akdoğu-Arca,
Ogyges’in Kişiliğinde Panyasis’in Fragmanı İçin Bazı Yorumlar: Bellerophontes Mitosu’nun Yeniden Değerlendirilmesi ve Lykia’nın Erken Tarihi, Adalya V, 2001-2002, 1-34.
Tarkan Kahya,
Patara Dark Age Pottery, Adalya V, 2002, 35-57.
S. Gökhan Tiryaki,
İvriz Kabartması Işığında Anadolu’da Şarap-Tanrı Anlayışı ve Bu Anlayışın Gelişimi Üzerine, Adalya V, 2001-2002, 59-71.
Mehmet Özhanlı,
İsinda Dikme Anıtı, Adalya V, 2001-2002, 73-106.
Serra Durugönül,
Development of Ancient Settlements in Cilicia, Adalya V, 2001-2002, 107-119.
A. Vedat Çelgin,
Termessos Tanrıları ve Kent Alanından Artemis’in Yeni Epithet ve Kültlerini Belgeleyen Üç Yazıt (Bir Ön Değerlendirme), Adalya V, 2001-2002, 121-136.
Burhan Varkıvanç,
Patara’da Bir Seramik İşliği, Adalya V, 2001-2002, 137-152.
Semavi Eyice,
Side’de Bir Bizans Hastahanesi mi?, Adalya V, 2001-2002, 153-162.
İlhan Erdem,
Bir Ortaçağ Kenti Antalya: Geç Antik Dönemden Selçukluların Sonuna Genel Bir Yaklaşım (I), Adalya V, 2001-2002, 163-171.
Z. Kenan Bilici,
Köprüpazar (Belkıs) Köprüsü Kitabesi Üzerine, Adalya V, 2001-2002, 173-185.
Hasan Geyikoğlu,
Antalya’nın İlk Türk Mülki Amiri ve Kumandanı Mübarizettin Ertokuş’un Faaliyetleri ve Eserleri, Adalya V, 2001-2002, 187-201.
Esin Ozansoy,
14. Yüzyılın Başlarına Kadar Rodos’a Karşı Yapılan Türk Akınları, Adalya V, 2001-2002, 203-210.
Leyla Yılmaz,
Antalya-Ahi Kızı Mescidi: Bir Selçuklu Binasının Osmanlı Devrinde Yeniden Kullanımı, Adalya V, 2001-2002, 211-221.
Ayşe Aydın,
Tarsus Aziz Paulus Kilisesi, Adalya V, 2001-2002, 223-236.
Muhammet Güçlü, Antalya (Pamphylia) Bölgesinde Yollar: Kesikbeli Yolu ve Son Yüzyıldaki Durumu, Adalya V, 2001-2002, 237-248.
Sait Güran,
The Judgment on the Elmalı Hoard, Adalya V, 2001-2002, 249-254.

No. IV / 1999-2000

Gülsün Umurtak,
Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağlar’da Burdur – Antalya Bölgesi Mühürcülüğü Üzerine Bazı
Gözlemler, Adalya IV, 1999-2000, 1-19.
Burak Tamer,
Modern Bilimde Hint-Avrupa Atavatanı Sorunu ve Hitito-Luviler, Adalya IV, 1999-2000,21-49.
Recai Tekoğlu,
Pamfilya Halkları ve Dilleri, Adalya IV, 1999-2000, 49-59.
Mustafa Şahin,
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinden Bir Grup Mangal Tutacı, Adalya IV, 1999-2000, 61-90.
Nevzat Çevik,
Tarih ve Arkeolojisiyle Melas Vadisi, Adalya IV, 1999-2000, 91-114.
Ferhan Büyükyörük – Cihan Tibet
1998-1999 Yılı Antalya Doğu Nekropolü Kurtarma Kazıları, Adalya IV, 1999-2000, 115-171.
David French,
Inscriptions of Southern Lycia, Adalya IV, 1999-2000, 173-180.
Taner Korkut,
Überlegungen zum Aufkommen der Halbfiguren auf kleinasiatischen Grabstelen vom Hellenismus bis zur römischen Kaiserzeit, Adalya IV, 1999-2000, 181-194.
R. L. Vann – R. L. Hohlfelder – K. Shedrick,
The East Baths at Aperlae, Adalya IV, 1999-2000, 195-206.
R. L. Hohlfelder – R. L. Vann,
A Church Beneath The Sea at Aperlae, Lycia, Adalya IV, 1999-2000, 207-219.
S. Y. Ötüken – S. Alpaslan – M. Acara,
Demre-Myra Aziz Nikolas Kilisesi Kuzey Ek Yapısının Yeni Bir Değerlendirmesi, Adalya IV, 1999-2000, 221-242.
Ayşe Aydın,
Kilikya’daki Ayaklı Kiliselere Bir Örnek; Hasanaliler Kilisesi, Adalya IV, 1999-2000, 243-257.
Sema Bilici,
Anadolu’dan Ege Tipinde Sualtı Buluntusu Bir Grup Bizans Seramiği, Adalya IV, 1999-2000, 259-280.
T. M. P. Duggan,
Naturalistic Painting and Drawing from Life in 13th Century Rum Seljuk Anatolia, Adalya IV, 1999-2000, 281-286.
Kenan Bilici,
Alanya’nın Fethi Meselesi; Bir Tesbit, Adalya IV, 1999-2000, 287-292.
Tuncer Baykara,
Osmanlı Devrinde Antalya Belgeleri, I, XVIII. Yüzyıl, Adalya IV, 1999-2000, 293-300.
Leyla Yılmaz,
Antalya-Tekeli Mehmet Paşa Camii ve Tarihlendirilmesi, Adalya IV, 1999-2000, 301-316.
Serap Ünal,
Binlerce Yıllık Çömlekçilik Geleneğinde Sagalassos-Çanaklı Açılımı, Adalya IV, 1999-2000,317-334.

No. III / 1998

Gülsün Umurtak,
Observations on a Group of Pottery Finds from the EBA Levels at Bademağacı Höyük, Adalya III, 1999, 1-12.
Fahri Işık,
“Yunan Mucizesi Var mıydı?”, Adalya III, 1999, 13-35.
Frank Kolb,
Hanedanlık Yerleşiminden Otonom Kente Gelişme: Klasik Çağ’da Likya’da Akültürasyon, Adalya III, 1999, 37-62.
F. Fatih Gülşen,
The Doric Rock Tomb at Antiphellos, Adalya III, 1999, 63-86.
Burhan Varkıvanç,
Miniaturlampen aus dem Demeterheiligtum in Kaunos, Adalya III, 1999, 87-96.
Mustafa Şahin,
Myndos’tan Ölü Yemeği Sahneli İki Stel, Adalya III, 1999, 97-110.
Gül Işın,
The Ruins at Kozan-Bodrumkaya : Pednelissos, Adalya III, 1999, 111-127.
Boris A. Raev – E. I. Bespalyj,
The “Vorontsovski 3” Kurgan, Krasnodar Region”, Adalya III, 1999, 129-148.
Paul Kesenner – Susanna Piras,
The Aspendos Aqueduct and the Roman-Seljuk Bridge Across the Eurymedon, Adalya III,1999, 149-168.
B. Yelda Olcay,
Tarsus Cumhuriyet Alanı Kazısı Cam Buluntuları, Adalya III, 1999, 169-177.
Lale Doğer,
İzmir Arkeoloji Müzesi Kolleksiyonları’ndaki Sualtı Buluntusu Slip Teknikli Bizans Seramikleri, Adalya III, 1999, 179-194.
Muhammet Güçlü,
Varsaklar’ın Yerleşim Bölgeleri: Antalya Yöresinde Varsaklar, Adalya III, 1999, 195-206.
Ertuğ Öner,
Zur Geomorphologie der Eşen – Deltaebene und des antiken Hafens von Patara in der Südwesttürkei, Adalya III, 1999, 207-220.
Ergun Kaptan,
Kelenderis’de Demir Cevheri Metalurjisi, Adalya III, 1999, 221-228.

No. II / 1997

Fahri Işık,
Megaron – Özel Bir Yapı Tipinin Kökeni, Gelişimi ve Bir Ege Tapınağına Dönüşümü, Adalya II, 1998, 1-49.
Melih Arslan,
Yeşilova-Çeltek Side Tetradrahmi Definesi 1995, Adalya II, 1998, 51-69.
Boris A. Raev,
New Finds of the Alanian Graves with Import Goods in the Krasnodar Region, Adalya II, 1998, 71-85.
Burhan Varkıvanç,
Eine Altarbekrönung aus Patara, Adalya II, 1998, 87-95.
Michael Küpper,
Ländliche Siedlungstrukturen in Pamphylien am Beispiel Sillyon, Adalya II, 1998, 97-115.
Mustafa Büyükkolancı,
Termessos N1 Yapısı, Adalya II, 1998, 117-126.
Nevzat Çevik,
“Yuvarlak Kaya Ostothekleri” Trebenna’da Belgelenen Yeni Bir Mezar Tipi ve Onun Işığında Benzeri Çukurların Yeniden İrdelenmesi, Adalya II, 1998, 127-150.
Oğuz Tekin,
Elaiussa-Sebaste Sikkeleri, Adalya II, 1998, 151-158.
Paul Kessener – Susanna Piras,
The Pressure Line of the Aspendos Aqueduct, Adalya II, 1998, 159-187.
Süleyman Bulut – Fatih Gülşen,
Patara – Bodrum Gömütü, Adalya II, 1998, 189-204.
Friedmund Hueber,
Arkeolojik Anıtlar Sağlamlıklarını Nasıl Kaybediyorlar, Adalya II, 1998, 206-221.
Sema Bilici,
Antalya ve Bodrum Müzelerindeki Champlevé Dekorlu Bizans Seramikleri, Adalya II, 1998, 223-234.
Sema Alpaslan,
Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’ndeki Trapez Kesitli Levhalar, Levha Üstü ve Levha Kaideleri, Adalya II, 1998, 235-247.
Meryem Acara – B. Yelda Olcay,
Bizans Döneminde Aydınlatma Düzeni ve Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nde Kullanılan Aydınlatma Gereçleri, Adalya II, 1998, 249-266.
Oğuz Tekin – Yaşar Ünlü,
Mersin Müzesi’ndeki Bir Grup “Leeuwendaalder”, Adalya II, 1998, 267-287.
Muhammet Güçlü,
Müstakil Teke (Antalya) Sancağı’nın Kurulması ve İdari Düzenlemeye İlişkin Bir Belge, Adalya II, 1998, 289-319.

No. I / 1996

Refik Duru,
Burdur Bölgesi Neolitik Çağ Mimarlığı ve Anadolu’daki Çağdaşları Arasındaki Konumu Hakkında, Adalya I, 1997, 1-22.
Fahri Işık,
Pamfilya ve Anadolu Gerçeği, Adalya I, 1997, 23-44.
Sencer Şahin,
Perge Kentinin Kurucuları ve Plancia Magna, Adalya I, 1997, 45-52.
Esin Ozansoy,
Malalas’ın Khronographia’sında Iustinianos Dönemi Doğa Olayları, Adalya I, 1997, 53-59.
Nevzat Çevik,
Yeni Bulgular Işığında Elmalı Yaylası, Adalya I, 1997, 61-72.
S. Yıldız Ötüken,
Likya Ortaçağ Araştırmaları ve Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı, Adalya I, 1997, 73-85.
Kenan Bilici,
Alanya Kalesi Kazısından Çıkan Bir Duvar Çinisi, Adalya I, 1997, 87-94.
H. Örcün Barışta,
Antalya’nın Bazı Evlerinden Çalık Köşeler, Adalya I, 1997, 95-104.
Muhammet Güçlü,
XIX. Yüzyılın Sonlarında Antalya’nın İdari ve Demografik Yapısı, Adalya I, 1997, 105-109.
Giray Ercenk,
Hangi Murat Paşa?, Adalya I, 1997, 111-113.
Musa Seyirci – Ahmet Topbaş,
Antalya Yöresi Motifli Yörük Mezartaşları, Adalya I, 1997, 115-124.